Sociaal-culturele voorziening De Linde

In het voormalig kinderdagverblijf De Linde aan de Christiaan Huygenslaan vindt u sinds 2015 allerlei sociaal culturele activiteiten. Bijvoorbeeld het welzijns- en jongerenwerk van Balans en activiteiten van Idea zoals de schilderclub. En sinds eind 2016 de bibliotheek.

Spreekuur gemeente, politie en Alliantie

Ook vindt u in De Linde de werk- en ontmoetingsplek van de Verbindelaar van de gemeente, Hannie van der Straten. Elke vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur houdt zij hier samen met o.a. de wijkagent en de buitengewoon opsporingsambtenaar spreekuur. Elke laatste vrijdag van de maand is ook de wijkbeheerder van De Alliantie bij het spreekuur aanwezig.

Meer activiteiten voor jong en oud

Vanaf het najaar van 2017 nemen drie Soesterbergse inwoners het beheer van De Linde over. Zij willen het aantal sociaal culturele activiteiten, voor jong tot oud, uitbreiden. Om exploitatie mogelijk te maken hebben de nieuwe beheerders de stichting 'De Linde, onderdak met een hart' opgericht.

Verbouwing

In juni 2017 is de verbouwing van De Linde gestart. Doel van de (interne) verbouwing is De Linde beter geschikt maken voor verschillende sociale en culturele dorpsactiviteiten. De verbouwing duurt tot eind augustus. Na de inrichting van de ruimtes is het gebouw vanaf 2 oktober weer beschikbaar voor (nieuwe) activiteiten.

Voorgeschiedenis

Samen met culturele en vrijwilligersorganisaties in het dorp is enkele jaren geleden nagedacht over een nieuwe sociaal culturele voorziening. Een deel van de organisaties had een voorkeur voor een nieuw gebouw op het evenemententerrein. Andere dorpsbewoners en organisaties gaven de voorkeur aan een voorziening in de marechausseekazerne.

In oktober 2013 besloot de gemeenteraad om een plan voor nieuwbouw verder uit te werken. Tijdens die uitwerking gaf een deel van de gebruikers echter aan dat er geen behoefte meer was aan nieuwbouw omdat ze hun activiteiten ook elders kunnen organiseren. Daarom heeft de gemeenteraad in juni 2015 besloten af te zien van nieuwbouw van een sociaal culturele voorziening in Soesterberg en is De Linde aangewezen als plek voor sociaal culturele activiteiten.

Meer informatie

Heeft u vragen over De Linde? Neemt u dan contact op met Verbindelaar Hannie van der Straten (werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Ze is telefonisch bereikbaar op 06 55 86 37 54, op het wekelijks spreekuur en per mail: postbus2000@soest.nl t.a.v. Hannie van der Straten.