Westelijke ontsluitingsweg woonwijk vliegbasis

Aan de westkant van Soesterberg-Noord heeft de provincie een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd naar de toekomstige woonwijk op de vliegbasis. Deze loopt evenwijdig aan de Stemerdingweg en sluit bij de kruising Abrona aan op de provinciale weg N237. Het laatste stukje van deze weg wordt aangelegd bij de bouw van de woningen.

Meer informatie

De projectleiding voor deze westelijke ontsluitingsweg ligt bij de provincie. De gemeenten Zeist en Soest maken deel uit van de projectgroep.

Contactpersoon gemeente Soest: Mustafa Hamurcu (035) 609 34 11.