Houten damwand Spinet

Voorbeeld houten visplaats

Ter hoogte van Spinet 62 en Spinet 60 staan twee stukken houten damwand. De houten damwand is aangelegd tijdens de aanleg van de wijk Overhees. Een specialistisch bedrijf heeft de damwand geïnspecteerd. Uit de inspectie komt naar voren dat de damwand in een slechte staat verkeerd.

Vervangen van de damwand is een dure optie. De gemeente kiest daarom voor een goedkoper alternatief. De damwand wordt aan de vijverzijde aangevuld met grond en een lichte beschoeiing. De damwand verliest dan zijn functie en hoeft niet te worden vervangen. De nieuwe beschoeiing steekt ongeveer dertig centimeter boven het water uit.

Compensatie oppervlaktewater

Door de grondaanvulling bij de Spinet wordt 140 m2 van de vijver gedempt. De vijver verliest hierdoor een klein deel van zijn capaciteit om regenwater op te vangen en wateroverlast te voorkomen. Het waterschap verlangt in dit geval dat het verlies op een andere locatie gecompenseerd wordt. Deze compensatie vindt plaats in de vijver tussen de Veenbesstraat en de Koningsweg. Tegenover de Dorpsstreek wordt de vijver vergroot.

Betonnen visplaats Veenbesstraat

In de vijver tussen de Veenbesstraat en de Koningsweg ligt een betonnen visplaats met bloembakken. Deze visplaats is in een slechte staat van onderhoud. Deze visplaats wordt gesloopt, hierdoor wordt de vijver 280 m2 groter. Als alternatief voor de betonnen visplaats wordt een houten visplaats teruggebracht. Houten visplaatsen zijn al aanwezig in de vijver bij het Tromslagerpad en de J. Poststraat. De bloembakken komen niet terug.

Uitvoering

De gemeente heeft de aannemer Krinkels uit Nagele opdracht gegeven om de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer start eind januari/begin februari met de werkzaamheden aan de Veenbesstraat. Vanaf 5 februari starten ook de werkzaamheden aan de Spinet. Afhankelijk van het weer (vorstperiode) wordt het werk eind maart afgerond.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op via telefoonnummer (035) 609 34 11 of via e-mailadres: postbus2000@soest.nl t.a.v de afdeling Realisatie. 

Situatietekening damwanden Spinet