Subsidie groene daken

Groene daken hebben een positief effect op het milieu. Zij houden meer regenwater vast waardoor het rioolstelsel minder wordt belast. Voor bewoners zijn er verder de voordelen van een betere binnenklimaatbeheersing in de zomer en een langere levensduur van een plat dak. Als u een dak aanlegt dat begroeid is met planten, kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Voor wie is de regeling?

De gemeente Soest vergoedt een deel van de kosten voor de realisatie van een groen dak op een nieuw of bestaand dak. Alle soorten daken komen in aanmerking. Denk ook aan uw fiets- en/of tuinschuur, uitbouw, serre, kantoor in de tuin of uw garage/carport. Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven in de gemeente Soest kunnen de subsidie aanvragen.

Hoe ziet een groen dak eruit?

De begroeiing van een groen dak moet zich beperken tot laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. Het dak bestaat uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. Groene daken hebben geen gebruiksfunctie en zijn alleen voor onderhoud toegankelijk. Dakterrassen met plantenbakken vallen niet onder deze regeling.

Is mijn dak geschikt?

De belasting van een groen dak varieert van 20 tot 200 kg per m². Een constructeur moet beoordelen of de constructie van een gebouw voldoende draagkracht heeft om het groene dak te dragen en of het dak in de juiste staat verkeert. Bij uw aanvraag voor subsidie voor een bestaand groen dak moet u een verklaring van de constructeur toevoegen.

Vergunning nodig?

Per geval moet worden beoordeeld of er sprake is van een vergunningsplicht. Wanneer het gaat om het dak van een monument, is altijd een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Subsidie

De subsidieregeling vergoedt 33% van de aanlegkosten en er kan een maximale subsidie verleend worden van € 30 per m². Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 6 m². De subsidie die uitgekeerd kan worden is maximaal € 20.000 per gebouw.

Subsidieaanvraag aanvragen

Voor het aanvragen van een subsidie is het volgende nodig:

  • een verklaring van een constructeur waaruit blijkt dat het dak van het gebouw voldoende draagkracht heeft (belasting tussen 20 en 200 kg per m²) , beloopbaar is, in de juiste staat is om het vegetatiedak te kunnen dragen conform het vereiste niveau uit het Bouwbesluit. Ook moet worden aangegeven dat het niet om een pannendak gaat
  • een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten
  • een situatietekening op schaal 1:1000
  • een foto van het bestaande dak (indien het een bestaand dak betreft)
  • een onderhoudsplan voor de eerste 10 jaar na de aanleg
  • een kopie van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument, indien vereist

U kunt het Aanvraagformulier subsidie groene daken (PDF-Formaat, 38,20 KB) printen, invullen en samen met de vereiste gegevens opsturen naar:

Gemeente Soest
t.a.v. afdeling Dienstverlening team V&H
Postbus 2000
3760 CA  Soest

Heeft u vragen over de subsidie? Dan kunt u contact opnemen met Sander Boot, telefonisch (035) 609 34 11 of via de mail: postbus2000@soest.nl t.a.v. S. Boot.