Subsidie groene daken

Groene daken hebben een positief effect op het milieu. Als u een plantenlaag op uw platte dak aanlegt, kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Voordelen groene daken

  • Groene daken houden meer regenwater vast. Hierdoor wordt het rioolstelsel minder belast
  • Groene daken verhogen de biodiversiteit van uw tuin
  • Uw huis/bedrijf blijft koeler in de zomer en warmer in de winter door de isolerende werking van het groene dak
  • Uw platte dak gaat langer mee doordat de dakbedekking op het groene dak minder snel verweert omdat zon en temperatuurschommelingen er minder invloed op hebben
  • Groene daken hebben een positief effect op het rendement van zonnepanelen

Voorwaarden voor subsidie

De begroeiing van een groen dak bestaat uit laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. Groene daken zijn alleen voor onderhoud toegankelijk. Dakterrassen met plantenbakken vallen niet onder deze subsidieregeling omdat ze onvoldoende bijdragen aan het milieu.

De groene daklaag moet voldoen aan de volgende voorwaarden om voldoende water te kunnen vasthouden en om te blijven leven: 

  • Een goede opbouw, die op zijn minst bestaat uit een wortelwerende laag, drainagelaag, filterdoek, kunstmatige bodem voor plantengroei (substraatlaag) en een beplantingslaag
  • Voldoende dikke kunstmatige bodem (substraat) van minimaal 4 centimeter
  • Beplanting die goed bestand is tegen de extreme omstandigheden op het dak (hitte, droogte, overtollig water)
  • Goed beheer en onderhoud (laat u adviseren door de leverancier van het groene dak)

Subsidie aanvragen

Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven in de gemeente Soest kunnen de subsidie aanvragen. Ook als u de groene daklaag al hebt aangelegd, kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen met DigiD

Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgt u binnen acht weken een voorlopige beschikking. Op basis van deze voorlopige beschikking kunt u het groene dak (laten) aanleggen. Is het groene dak gereed, dan doet u een gereedmelding. Hiervoor gebruikt u het gereedmeldingsformulier dat u ontvangt bij de voorlopige beschikking. U kunt ook online uw gereedmelding doorgeven. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier. Heeft u al een groen dak aangelegd, dan vult u bij de aanvraag gelijk de gereedmelding in.

Op basis van de gereedmelding en een eventuele inspectie ter plaatse, besluiten wij of u subsidie krijgt. Zo ja, dan maken wij het subsidiebedrag aan u over.

De subsidieregeling vergoedt 33 procent van de aanlegkosten van de groene daklaag met toebehoren met een maximum van € 30 per vierkante meter en maximaal € 20.000 per gebouw. Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 6 vierkante meter. De constructie waar het groene dak op ligt, of het versterken daarvan voor het groene dak, valt buiten de subsidie. Het maximum-budget voor 2019 is € 100.000 (op is op). Is het subsidieplafond bereikt, dan nemen wij uw aanvraag eenmalig mee naar het volgende begrotingsjaar. Is het plafond ook dan bereikt, dan wordt uw aanvraag geweigerd.

U kunt ook het Aanvraagformulier subsidie groene daken (pdf, 38 kB) printen, invullen en samen met de vereiste gegevens opsturen naar de Gemeente Soest t.a.v. afdeling Ruimte, team Duurzaamheid.

Wij adviseren u geen groen dak aan te leggen op dakbedekking die ouder is dan 15 jaar, vanwege risico op lekkage. Alle soorten nieuwe en bestaande daken komen in aanmerking. Bijvoorbeeld een fiets- en/of tuinschuur, uitbouw, serre, kantoor in de tuin of garage/carport. 

Draagconstructie

Het onderliggende dak moet de groene laag en alles wat erbij hoort kunnen dragen. De belasting van het groene dak varieert van 20 (droog) tot 100 (nat) kilogram per vierkante meter. Bovendien moet u rekening houden met extra belasting bij onderhoud (denk aan personen en materialen).

Constructieberekening

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om belasting, draagkracht en dakhelling te (laten) controleren. U kunt zich bijvoorbeeld laten adviseren door de leverancier of een constructeur. De leverancier kan u vuistregels meegeven. Wilt u zeker weten dat uw dak voldoende draagkracht heeft? Dan kunt u een constructieberekening laten uitvoeren door een gediplomeerd constructeur. De gemeente geeft een vergoeding voor de kosten van een constructieberekening tot maximaal € 200.

Waterdicht en wortelwerend

Uw dak moet waterdicht zijn en wortelwerend. Daken met EPDM (kunststof) zijn altijd wortelwerend. Bij daken met bitumen (dakleer) hangt het af van het type. De leverancier van het groene dak kan u hierover adviseren.

Voor een dak van een monument is altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor de groene daklaag zélf, is geen vergunning nodig. Voor het (ver-)bouwwerk dat het groene dak draagt, kan een vergunning nodig zijn. Doe hier de vergunningcheck.

Vragen?

Voor vragen over de afhandeling van de subsidieaanvraag kunt u telefonisch contact opnemen met Tonny Hagen. Voor technische vragen over het groene dak kunt u telefonisch contact opnemen met Sander Boot. U belt naar (035) 609 34 11. Vragen per e-mail kunt u sturen naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Sander Boot