Subsidie budget meerjaren culturele projecten

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten via de subsidieregeling budget meerjaren culturele projecten. De subsidie is bedoeld voor jaarlijks terugkerende professionele, kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden in de gemeente Soest.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project bedraagt € 8.000 (verspreid over 3 jaar).

Voorwaarden

De activiteit moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Dezelfde activiteit of project moet minimaal 2 maar maximaal 3 keer plaatsvinden binnen een periode van 5 jaar.
  • Uit de aanvraag moet blijken dat gezocht is naar alternatieve financieringsbronnen en de aanvrager van deze subsidie heeft de intentie het project uiteindelijk (na 3 jaar) zonder subsidie van de overheid te financieren.
  • Er kan niet ook gelijktijdig een Budget maatschappelijk cultureel belang zijn aangevraagd.

Daarnaast toetsen wij uw plan op kwalitatieve en inhoudelijke waarde.

Waarvoor geldt deze subsidie niet?

Er wordt geen bijdrage verleend voor eenmalige culturele activiteiten.

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag doet, willen wij graag uw plannen doornemen in een persoonlijk gesprek. In dit gesprek bespreken wij de subsidiemogelijkheden, hoe u de subsidie kunt aanvragen en welke gegevens wij van u nodig hebben.

U maakt hiervoor een afspraak met Gwen Visser.

Maak een afspraak