Uittreksel of afschrift

Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente Soest als de gebeurtenis in Soest heeft plaatsgevonden.

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen.

Waarmerken kopie of afschrift

U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken. Daarmee wordt bevestigd dat in de kopie precies hetzelfde staat als in het origineel.

Handtekening laten legaliseren

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is.

Burgerservicenummer

Een bewijs van uw burgerservicenummer kunt u opvragen bij de gemeente.

Informatie basisregistratie personen (BRP) opvragen

U kunt kosteloos bij de gemeente waar u woont uw eigen persoonsgegevens inzien in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct door.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Vraag dit dan bij de gemeente aan.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens.