Uittreksel of afschrift

Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit.

Uittreksel uit basisregistratie personen (BRP) opvragen

Soms heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Soest woont.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven.

Afschrift uit de burgerlijke stand aanvragen

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Als u een nieuwe baan of stage krijgt, kan uw werkgever om een VOG vragen. Het is een verklaring die aangeeft dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor uw baan of stage.

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn in een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

Waarmerken kopie of afschrift

Het kan zijn dat u een gewaarmerkt kopie van een document nodig heeft. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel.

Handtekening laten legaliseren

Moet u bewijzen dat uw handtekening echt is? Dat kan met een legalisatie van uw handtekening.

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).