Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in de basisregistratie personen (BRP) krijgt automatisch een BSN toegekend.

Bewijs burgerservicenummer ontvangen

Wilt u een bewijs van uw burgerservicenummer ontvangen? U kunt bij de gemeente een bewijs opvragen. U vraagt hiervoor online een uittreksel aan uit de basisregistratie personen (BRP):


Kosten

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kost € 9,05 (tarief 2018).

Waar registreren als niet-ingezetene in de BRP?

Komt u korter dan vier maanden naar Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de basisregistratie personen (BRP). Ook wel bekend als RNI.

Dit doet u bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-gemeente). U krijgt na inschrijving een burgerservicenummer (BSN). Een overzicht van gemeenten met een RNI-loket vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.