Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties.

U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP.

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

Wie krijgen mijn gegevens?

Verschillende soorten organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Niet verstrekken gegevens is niet altijd mogelijk

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Hoe werkt het?

U vraag de geheimhouding online aan. Wilt u de geheimhouding stopzetten? Ook het opheffen kunt u online doorgeven:

Wij verwerken uw geheimhouding binnen vier weken.

Kosten

Het verwerken van de geheimhouding is gratis.

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.