Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw gegevens kunt u inzien via Mijn Overheid. U kunt de gegevens ook inzien in de gemeente waar uw woont.

De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op de website van de Rijksoverheid zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor.

Foute gegevens in de basisregistratie personen (BRP)

U geeft een wijziging door van foute gegevens in de gemeente waar u staat ingeschreven.  Een wijziging doorgeven kan alleen persoonlijk in het gemeentehuis. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak.
 
Bij uw afspraak neemt u mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
 • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Bent u geadopteerd of van geslacht veranderd?

Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

 • uw naam
 • één of beide ouders
 • de bij adoptie verloren nationaliteit
 • adresgegevens van voor de adoptie
 • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

 • uw naam
 • uw geslacht
 • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner

Een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie of geslachtswijziging geeft u schriftelijk aan ons door. 

Gaat het om een kind jonger dan 16 jaar? Dan doen de adoptieouders de aanvraag bij adoptie. Bij geslachtswijziging doen de ouders, voogden of verzorgers de aanvraag. Vanaf 16 jaar mag een kind dit zelf aanvragen.

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • bewijzen van de juiste gegevens
 • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige

Bent u in het buitenland geboren?

En heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u een aanvraag bij de gemeente Den Haag.

Bewijsstukken

Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands? Dan moet u de stukken laten vertalen.
Het kan zijn uw document in Nederland niet officieel is. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.