Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) opvragen

Soms heeft u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Soest woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Waar heeft u een uittreksel basisregistratie voor nodig?

U heeft een uittreksel basisregistratie personen nodig als u uw auto wilt overschrijven of bij het aangaan van een huwelijk en geregistreerd partnerschap of voor het ingang zetten van een echtscheiding.

Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift uit de burgerlijke stand. In het uittreksel uit de burgerlijke stand staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap.

Vraag uw uittreksel online aan

Na de aanvraag ontvangt u het uittreksel binnen 5 werkdagen via de post.

Is online aanvragen voor u lastig? Maak dan een afspraak

Naar de afspraak neemt u mee:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Geld: u moet uw uittreksel bij de aanvraag betalen, bij voorkeur pinnen

Als u op afspraak naar de balie in het gemeentehuis komt, krijgt u het uittreksel gelijk mee.

Kosten

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kost € 9,15 (tarief 2019).

Wat is DigiD?

Naar de website DigiD voor meer informatie

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.