Strategisch adviseur informatievoorziening (36 uur)

De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in haar doelen. De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Daarbij zijn flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en resultaatgericht samenwerken belangrijke uitgangspunten.

Soest zoekt durf en drive

Om onze klant - de inwoner en ondernemer van Soest - optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Hiervoor hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie, daarom zoeken wij bij nieuwe collega’s in ieder geval naar twee dingen: durf en drive.

De uitdaging

Er is steeds meer informatie in de wereld. En de opgaven van ons als lokale overheid worden steeds complexer. Dit leidt ertoe dat onze informatievoorziening steeds diverser wordt en tegelijk ook steeds belangrijker.

Vanaf 2017 zijn alle informatiegerelateerde taken in onze organisatie gecentraliseerd, op zowel beleidsmatig als uitvoerend vlak. Dit houdt in dat de circa 25 medewerkers die deze taken uitvoeren één team vormen: het team PIM (Proces- en Informatiemanagement).

Onze informatievoorziening is van ons allemaal. Niet alleen (externe) klanten, maar ook medewerkers en teams gebruiken informatievoorziening steeds meer op een manier die het beste past bij hún specifieke wensen en werkzaamheden. Informatiemanagement en werkprocessen bestaan niet zonder elkaar. Daarbij zijn kaders, advies en ondersteuning onmisbaar.

Het team biedt een fundament op het gebied van informatievoorziening, -beheer, en beveiliging, en het continu verbeteren en digitaliseren van processen.

Je directe collega’s zijn een andere informatieadviseur, procesadviseurs, een gegevensarchitect, een adviseur digitale dienstverlening, een CISO en een ICT-regisseur.

Soest is mede-eigenaar van de Regionale ICT dienst (RID), een dienst die verantwoordelijk is voor een adequate ICT-dienstverlening aan de deelnemende organisaties. Die betreft niet alleen de automatisering, maar beweegt zich ook steeds meer op het terrein van informatievoorziening.

De functie

Wij zoeken een ervaren strategisch adviseur informatiebeleid die een stevige bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening.
Uiteraard houd je daarbij rekening met de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en met de regionale samenwerking binnen de Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht.

 • Je weet samen met je PIM-collega's de brug te slaan tussen de behoeften vanuit de organisatie en de vereisten vanuit het informatiemanagement. Samen met je collega strategisch adviseur Informatievoorziening ben je verantwoordelijk voor ons informatiebeleid en de samenhang ervan met onze werkprocessen, informatievoorziening, gegevensmanagement, digitaliseringstrajecten en klantwaarde.
 • Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, collega's, teamleiders en afdelingshoofden over de inrichting van de informatievoorziening en vervanging en verbetering van software. Je doet dit vanuit een integrale visie waarbij je ook procesoptimalisatie en klantbediening betrekt.
 • Je begeleidt ICT-projecten vanuit je rol als informatieadviseur en adviseert projectleiders.
 • Samen met je collega informatieadviseur verdelen jullie je taken en managen de verwachtingen.
 • Binnen het programma Omgevingswet fungeer je als projectleider voor de implementatie van een aantal gerelateerde digitaliseringsprojecten. Je coördineert de uitvoering van en afstemming tussen projecten en bent aanspreekpunt voor de betrokken vakinhoudelijke teams en programmamanager.
 • En dat niet alleen. Ook ben je onze inhoudelijke vertegenwoordiger binnen de RID. Je neemt deel aan het informatievoorzieningsoverleg van de RID en stemt af samen met de collega’s uit de deelnemende RID-organisaties. Daarnaast adviseer je onze gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuur en opdrachtgeversoverleg van de RID.
 • Als adviseur binnen PIM treed je ook op als één van de PIM-adviseurs. In deze rol fungeer je als 'businesspartner' voor een aantal teamleiders in onze organisatie. Je weet wat er speelt en haalt wensen op. Je neemt de wensen of ontwikkelingen mee naar het team PIM, en zorgt ervoor dat ze procesmatig en integraal worden belegd.

Jouw profiel

 • Je bent een teamspeler met een open en transparante werkwijze en een drive om te leren en ontdekken.
 • Je denkt in mogelijkheden en je hebt oog voor verschillende belangen en perspectieven.
 • Je bent flexibel en in staat om in een lerende organisatie strategie om te zetten in haalbare plannen en resultaten. Daarbij heb je oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie.
 • Je beschikt over verbindende kwaliteiten.
 • Je bent een bestuurskundige/bedrijfskundige die affiniteit heeft met Informatisering & ICT of een ICT-er die affiniteit heeft met bestuurskunde/bedrijfskunde.
 • Je bent hbo- of wo-geschoold en hebt minimaal 3 jaar ervaring in het vakgebied.

Wij bieden

Wij bieden je in de eerste plaats een boeiende functie aan in een gemeente die volop in beweging is. En daarbij bovenal een prettige, collegiale, informele en open werksfeer. Afhankelijk van je ervaring en opleiding bieden wij een salaris tussen € 3.348 en maximaal € 4.740 bruto per maand bij een fulltime (36 uur) dienstverband (functieschaal 11 behorende bij het generieke functieprofiel van Strategisch beleidsadviseur).

Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten.

Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 17,05 procent over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar waarbij na dit jaar bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling wordt omgezet naar een vaste aanstelling.

Naar het overzicht