Cijfers veiligheid

Het Bureau Regionale veiligheidsstrategie brengt het aantal misdrijven in kaart en publiceert criminaliteitscijfers op gemeente- en regio niveau. De cijfers geven op verschillende thema’s het veiligheidsbeeld weer.

U kunt de cijfers bekijken op de website van Stop de criminaliteit.