Ik ga verder

De gemeente Soest werkt met een groot aantal partijen in Midden-Nederland samen om iets te doen aan de fileproblematiek in onze regio. Onder de noemer VERDER worden concrete beslissingen voorbereid om de regio Midden-Nederland in 2020 bereikbaar te houden. In totaal wordt hiervoor € 3,1 miljard geïnvesteerd.

Verbreding snelwegen

Belangrijk in het hele verhaal van de pakketstudie VERDER is dat de capaciteit van de snelwegen om ons heen wordt vergroot. Soest heeft er als ‘spin in het web’ tussen de A1, A27 en A28 groot belang bij dat maatregelen op de wegen om ons heen worden getroffen.

Wij zijn dan ook blij om te kunnen melden dat de regio heeft voorgesteld om de snelwegen A1, A27 en A28 te verbreden en ook knooppunt Hoevelaken aan te pakken.

Projecten in de directe omgeving

Naast maatregelen op de snelwegen worden ook maatregelen in onze directe omgeving voorgesteld. 

De belangrijkste maatregelen voor Soest op een rij:

  • Snelle fietsverbinding Soest - Hilversum (Koningsweg - Hoge Vuursche Weg)
  • Realiseren van een bewaakte fietsenstalling bij station Soest-Zuid
  • Verbeteren doorstroming van buslijn 70 door Soest
  • Verkeersplan Soest-Zuid
  • Directe fietsverbinding Soest - Soesterberg (over de vliegbasis)
  • Een andere belangrijke maatregel in onze omgeving is de verbetering van de westelijke ontsluiting in Amersfoort. De gemeente Amersfoort heeft inmiddels (onder voorwaarden) ingestemd met een voorkeurstracé voor de westelijke ontsluiting.

Meer informatie

Alle informatie over de regionale pakketstudie VERDER is beschikbaar op de website Ik ga verder.

Wilt u meer informatie van de Gemeente Soest, neemt u dan gerust contact op met onze verkeerskundige, Erik Landman. Via (035) 609 34 11. U kunt ook een mail sturen naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Erik Landman