Afwijken van bestemmingsplan

Heeft u een bouwplan of nieuw initiatief en past het niet binnen het bestemmingsplan? U kunt met een verzoek om vooroverleg de gemeente vragen om af te wijken van het bestemmingsplan.

Er zijn verschillende manieren voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  • Soms biedt het bestemmingsplan zelf die mogelijkheid onder voorwaarden om af te wijken.
  • In andere gevallen wordt een procedure doorlopen waarbij wij u vragen om een goede ruimtelijke onderbouwing aan te leveren voor uw initiatief.
  • Als laatste is het soms noodzakelijk een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Vooroverleg

Via het formulier verzoek om vooroverleg geeft u duidelijk aan wat uw plannen zijn. U beschrijft op welke wijze de aanvraag past binnen gemeentelijk beleid. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden.

Formulier verzoek om vooroverleg (pdf, 168 KB)

Procedure

U ontvangt van het college een principebesluit of uw plan haalbaar en wenselijk is. Ook geeft het college aan welke procedure noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw plannen. Daarna vraagt u de afwijking van het bestemmingsplan aan als aparte activiteit binnen de omgevingsvergunning of samen met de andere activiteit(en) die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online.

Is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk? Neem dan contact op met de afdeling Ruimte via (035) 609 34 11.

Kosten vooroverleg
Vooroverleg kosten
Vooroverleg omgevingsvergunning € 154,55