Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Ook de regels die gelden voor zo’n functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. De toelichting beschrijft waarom iets is toegelaten

  2. De verbeelding (kaart) geeft de exacte bestemming aan

  3. De regels beschrijven geldende richtlijnen voor de bestemming

Officiële publicaties

Op Overheid.nl bij de officiële publicaties kunt u zien welke bestemmingsplannen op dit moment in ontwerp, herzien, gewijzigd of vastgesteld zijn.

Officiële publicaties bestemmingsplannen

Zienswijze indienen

Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl en in De Soester Courant. Dit kan door uw zienswijze in te dienen.

Bestemmingsplan inzien

Via de gemeentelijke bestemmingsplanviewer en de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Soest bekijken. Dit kan op bestemmingsplannaam, adres of postcode.

Gemeentelijke bestemmingsplanviewer Ruimtelijkeplannen.nl

Komt u er niet uit? Dan kunt u ook met een van de medewerkers van het Omgevingsloket uw ideeën bespreken. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Welke stappen zijn er

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd.

De kleinere perceelsgerichte bestemmingsplannen starten bij het ontwerpbestemmingsplan.