Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen of twijfels over de aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde? Bekijk eerst uw taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Dan leggen wij u uit hoe het bedrag is opgebouwd.

Bent u het ook na overleg niet eens met uw belastingaanslag en/of de WOZ-waarde van uw pand of woning? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen via de digitale belastingbalie.

Naar de digitale belastingbalie

Alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan bezwaar indienen. U logt in met DigiD.

Let op: U kunt geen bezwaar indienen als u de aanslag niet kunt betalen. Heeft u een minimuminkomen of leeft u op bijstandsniveau? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen.