Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen of twijfels over de aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde? Bekijk eerst uw taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op via (035) 609 34 11. Dan leggen wij u uit hoe het bedrag is opgebouwd.

Bent u het ook na overleg niet eens met uw belastingaanslag en/of de WOZ-waarde van uw pand of woning? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen via de digitale belastingbalie.

Let op

Wij zijn bezig met een nieuw belastingsysteem. U kunt daarom geen wijzigingen doorgeven of gegevens inzien via de belastingbalie.

Wilt u iets regelen? Stuur dan een verzoek via het contactformulier. Wij verwerken uw aanvraag direct in het nieuwe systeem.