Bezwaar gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen of twijfels over de aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde? Bekijk eerst uw taxatieverslag via de digitale belastingbalie.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op via (035) 609 34 11. Dan leggen wij u uit hoe het bedrag is opgebouwd.

Bent u het ook na overleg niet eens met uw belastingaanslag en/of de WOZ-waarde van uw pand of woning? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen via de digitale belastingbalie.

Naar de digitale belastingbalie

Alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht kan de bezwaarschriften-hulp gebruiken. U logt in met DigiD.