Bomen kappen

U wilt een boom kappen, rooien, snoeien, verplanten of dunnen. Daar is bijna altijd een vergunning voor nodig. Dit geldt ook voor zieke en dode bomen.

Vergunning nodig

Er is altijd een vergunning nodig in de volgende situaties:

  • Het gaat om een monumentale boom. Kijk hiervoor op de bomenkaart (pdf, 5.68 MB).
  • Het gaat om een boom in een parkwijk met een omtrek van 30 centimeter of meer. Kijk hiervoor op de bomenkaart (pdf, 5.68 MB).
  • De boom heeft een stamomtrek vanaf 80 centimeter op percelen met een kavelgrootte van meer dan 175 vierkante meter.

Neem bij vragen over de bomenkaart contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Op deze afbeelding ziet u hoe u de stamomtrek moet meten. Namelijk op 1.30 meter boven het maaiveld.
Klik voor een vergroting

Een stamomtrek wordt altijd gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld:

Vergunningvrij

U hoeft geen vergunning aan te vragen bij:

Vergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling vergunning en handhaving. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Omgevingsloket

Beslistermijn

De beslissing op uw aanvraag ontvangt u meestal binnen acht weken. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning. 

Heeft u een omgevingsvergunning gekregen? Dan hebben omwonenden nog zes weken de tijd om hiertegen bezwaar in te dienen. Pas na deze termijn kunt u beginnen met de werkzaamheden.

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Soort vergunning Kosten (euro)
kapvergunning 118,80