Bomen kappen

In de gemeente Soest worden bomen in bosrijke woongebieden, lanen en parken, waardevolle bomen en (toekomstig particuliere) monumentale bomen beschermd.

Voor kappen, rooien, ingrijpend snoeien, verplanten en dunnen van bomen zijn regels opgesteld. Deze regels gelden ook voor zieke en dode bomen.

Via de vergunningcheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is. U kunt ook het stappenplan particulieren bomen (pdf, 212 KB) raadplegen.

Doe de vergunningcheck

Bomenkaart met beschermde bomen

Alle beschermde bomen zijn opgenomen op de Bomenkaart Soest. Ga naar 'zoek in lijst met plannen' en typ in het veld Op naam zoeken: 'bomenkaart' in. Klik op de Bomenkaart Soest en vervolgens op 'kaart tonen'.

Daarnaast staan de monumentale en waardevolle bomen in de bomenlijst (pdf, 354 KB).

Vragen?

Twijfelt u of uw boom beschermd is of heeft u een andere vraag over het kappen van bomen? Neem dan contact op via (035) 609 34 11.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig.

Omgevingsloket

Hoe verloopt de procedure?

Meestal geldt bij een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen de reguliere procedure. U krijgt de beslissing binnen acht weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met zes weken. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kun u bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken.

Kosten vergunning
Soort vergunning Kosten
kapvergunning € 79,90