Evenementenvergunning aanvragen

Organiseert u bijvoorbeeld een straatbarbecue met wegafsluiting, professioneel vuurwerk, braderie, kermis of festival? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Voor sommige kleinere evenementen is een melding voldoende.

Klein evenement: melding

Onder een klein evenement wordt verstaan een straatfeest, een buurtbarbecue, een (kleedjes)markt in de openlucht, georganiseerd door een instelling zonder winstoogmerk, of een wedstrijd (inclusief een sponsorloop) op één dag.

  Voorwaarden voor een klein evenement

  • Er zijn niet meer dan 50 personen aanwezig
  • Het evenement vindt plaats tussen 9 en 18 uur
  • Er worden geen zwak-alcoholhoudende dranken geschonken
  • Er wordt geen muziek gedraaid anders dan normaal of huiselijk gebruik
  • Er worden geen objecten geplaatst die groter zijn dan 10 vierkante meter per object
  • Het evenement vindt niet op de openbare weg of parkeerplaats plaats of vormt op andere wijze een belemmering voor het verkeer
  • Het evenement vindt niet plaats in een tent, openlucht of een gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is, of in de openbare ruimte

  Melding doen

  Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, dan is een melding voldoende. Doe dit tenminste zeven werkdagen voorafgaand aan het evenement.

  Melding klein evenement

  Groot evenement: vergunning

  In alle andere situaties moet u een evenementenvergunning aanvragen.

  Evenementenvergunning aanvragen

  Kosten

  De kosten van een evenementenvergunning zijn afhankelijk van de grootte van het evenement en de eventuele ontheffingen die erbij komen.

  Een melding klein evenement is gratis. Behalve als het op een zondag of feestdag voor 13:00 uur gehouden wordt. Dan heeft u een ontheffing zondagsrust nodig. Hier zijn kosten aan verbonden.