Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting, bijvoorbeeld een hotel, café of restaurant, pension, cafetaria, snackbar buurthuis of clubhuis starten of overnemen? Of verandert er iets in uw (horeca)bedrijf? Dan moet u een exploitatievergunning aanvragen, ook als u geen alcohol schenkt.

Vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente.

U vult hiervoor in:

De ingevulde formulieren levert u bij de gemeente in, inclusief de overige gegevens die bij de aanvraag horen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Afspraak drank en horeca

Wat neemt u mee?

Bij uw afspraak neemt u het ingevulde aanvraagformulier en alle bijlagen mee:

  • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van alle personen die u in de aanvraag noemt
  • De huur- of koopovereenkomst van het pand waarin de openbare inrichting wordt gevestigd
  • Bij een overname: de overeenkomst
  • Een bedrijfsplan

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Aanvraag exploitatievergunning Kosten
Behandeling van uw aanvraag € 253,85

Termijn

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.