Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting, bijvoorbeeld een hotel, een bed en breakfast, cafĂ© of restaurant, pension, cafetaria, snackbar buurthuis of clubhuis starten of overnemen? Of verandert er iets in uw (horeca)bedrijf? Dan moet u een exploitatievergunning aanvragen, ook als u geen alcohol schenkt.

Vergunning aanvragen

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente.

U vult hiervoor in:

De ingevulde formulieren levert u bij de gemeente in, inclusief de overige gegevens die bij de aanvraag horen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Afspraak drank en horeca

Wat neemt u mee?

Bij uw afspraak neemt u het ingevulde aanvraagformulier en alle bijlagen mee:

  • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van alle personen die u in de aanvraag noemt
  • De huur- of koopovereenkomst van het pand waarin de openbare inrichting wordt gevestigd
  • Bij een overname: de overeenkomst
  • Een bedrijfsplan

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Aanvraag exploitatievergunning Kosten (euro)
Behandeling van uw aanvraag 257,65

Termijn

Wij nemen binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.