Omgevingsvergunning voor (ver)bouwen en slopen

Bent u van plan om een bedrijf te starten of te (ver)bouwen, wilt u iets aanleggen (oprit, weg, sloot), slopen of een boom kappen? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Doe eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Doe de vergunningcheck

Vergunningvrij bouwen

Komt uit de vergunningcheck en de aanvullende regels van de gemeente dat u geen vergunning nodig heeft of geen melding hoeft te doen? Dan kunt u meteen beginnen.

Vooroverleg

Wilt u weten of uw plan haalbaar is, voordat u een definitieve aanvraag indient? Dan kunt u vragen om een vooroverleg met de gemeente.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig. De kosten van een omgevingsvergunning variëren.

Naar het omgevingsloket