Ontheffing aanvragen carbidschieten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 oktober 2021 beleidsregels vastgesteld op basis waarvan ontheffing kan worden verleend van het carbidschietverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De ontheffing kan alleen worden aangevraagd voor 31 december 2021 van 10.00 uur tot 1 januari 2022, 02.00 uur. 

De regels hebben tot doel carbidschieten veilig en met zo min mogelijk overlast te kunnen laten plaatsvinden. Zo is bijvoorbeeld de afstand tot woningen en andere geluidsgevoelige locaties geregeld. Ook is een limiet verbonden aan de maximale grootte van de containers/melkbussen waarmee geschoten wordt. 

Houdt u rekening met het volgende

 • degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is dient 18 jaar of ouder te zijn en is niet onder invloed van alcohol of drugs
 • de inhoud van de container/bus waarmee geschoten wordt mag maximaal 40 liter zijn
 • de containers/bussen moeten zijn afgesloten met zacht materiaal, zoals een voetbal
 • het vrije schootsveld moet ten minste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte mogen geen openbare paden of wegen zijn gelegen
 • carbidschieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtstbij gelegen woonbebouwing
 • de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt ligt op tenminste: 
  • 75 meter van de woonbebouwing; 
  • 300 meter van medische en zorginstellingen; en 
  • 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden. 
 • de locatie waar het carbidschieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de containers/bussen en niet in de schietrichting kunnen komen

Een ontheffing aanvragen is niet meer mogelijk. Aanvragen na 19 november worden niet meer in behandeling genomen.