Vergoeding aanvragen voor planschade

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als een bestemmingsplan is gewijzigd of een omgevingsvergunning is verleend.

U kunt zowel als inwoner of als ondernemer te maken krijgen met planschade. Enkele voorbeelden:

 • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk
 • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf
 • Uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg en daardoor loopt u inkomen mis
 • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht
 • Uw eigendom is in waarde gedaald
 • Er is schade vanwege planologische maatregelen
 • U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet (deels) zelf hoeft te betalen
 • De schade is niet al op een andere wijze vergoed . Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend

Vergoeding aanvragen

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente via het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade (pdf, 102 KB).

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u per e-mail via postbus2000@soest.nl naar de gemeente.

Procedure

Daarna werkt het als volgt:

 • Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in en adviseert op basis daarvan de gemeente
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding
 • Er geldt een eigen risico van minimaal 2 procent en maximaal 5 procent van de waarde van de onroerende zaak
 • Een planschadeprocedure duurt gemiddeld 1 jaar

Kosten

Voor het behandelen van uw aanvraag betaalt u het wettelijke bedrag van € 300.

U krijgt dit bedrag terug als uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. U krijgt het bedrag niet terug als de schadevergoeding niet wordt toegekend.