Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u op 1 januari gebruiker bent van een woning, garage, onbebouwde grond of bedrijf. Als huurder of gebruiker van een woning, garage, onbebouwde grond of bedrijf betaalt u voor het afvoeren van uw afvalwater en/of de gemeentelijke zorgplichten.

Tarieven

Scroll de tabel om meer te zien
Verbruik Tarief
Per perceel tot 500 m3 verbruik € 206
Meer dan 500 m3, per eenheid van 500 m3 extra € 206

Verhuizen

  • Als u verhuist van of naar een andere gemeente, betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente Soest woont.
  • Als u verhuist binnen de gemeente, dan verandert de hoogte van uw rioolheffing niet.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag rioolheffing? Dan kunt u telefonisch bezwaar maken. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Dit kan alleen als:

  • de aanslag niet voor u is bedoeld (u bent geen gebruiker van de woning, garage, onbebouwde grond en/of bedrijfspand), of
  • u voor meer grondslagen (0-500 m3) bent aangeslagen dan u heeft verbruikt (zie hiervoor de jaarafrekening van Vitens)