Slopen en asbest verwijderen

U mag niet zomaar slopen. U doet een melding als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft en / of als u asbest gaat verwijderen.

Een sloopmelding doet u via Omgevingsloket online. U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Aan uw melding zijn geen kosten verbonden.

Sloop melden