Vergunning kabels en leidingen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen, onderhouden en verwijderen. Bij een lengte van meer dan tien meter is een vergunning nodig. De vergunning kunt u online aanvragen met uw eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Heeft u als bedrijf nog geen eHerkenning? Ga dan naar https://www.eherkenning.nl om een eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Nodig bij de aanvraag

  • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • een machtiging indien sprake is van een gemachtigde

Voorwaarde aanleggen buisleiding voor gevaarlijke stoffen:

  • aanleg is toegestaan volgens het bestemmingsplan
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

Minder dan tien meter

Voor werkzaamheden minder dan tien meter is een melding voldoende. De melding kunt u per mail sturen aan: t.a.v. B. Hagen.

Kosten vergunning
Soort vergunning Kosten
Vergunning kabels en leidingen € 106,15

Termijn

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag.