Welstandsadvies voor (ver)bouwen

Heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen nodig? Dan is een positief welstandsadvies nodig voor de verlening van de vergunning. Het welstandsadvies gaat over het uiterlijk van het bouwwerk in relatie tot de openbare ruimte.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

Het advies wordt gegeven door de onafhankelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie adviseert aan de hand van richtlijnen van de gemeente die zijn opgenomen in de welstandsnota. Bekijk de regeling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Hoe krijgt u een welstandsadvies?

Als u een vergunning heeft aangevraagd of een verzoek om vooroverleg heeft gedaan, leggen wij uw plan voor aan de commissie. De commissie vergadert digitaal op vrijdag in de oneven weken om 9.30 uur. U of uw architect kan de online vergadering bijwonen om uw plan toe te lichten. 

Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van de online vergadering (via Teams) van de commissie? Neemt u dan contact op met de secretaris via crk@soest.nl en vermeld daarbij voor welk plan u interesse heeft. U ontvangt dan spoedig een uitnodiging voor de online vergadering met de benodigde documenten.

U ontvangt een schriftelijk verslag van het welstandsadvies. Als dat nodig is, krijgt u de gelegenheid om uw plan aan te passen naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie.

In verband met de coronamaatregelen legt de commissie ook geen locatiebezoeken af.

Verzoek om vooroverleg

Heeft u uw idee├źn nog niet volledig uitgewerkt en alleen schetsmatig een ontwerp gemaakt? Dan raden wij u aan om een verzoek om vooroverleg in te dienen.