Welstandsadvies voor (ver)bouwen

Heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen nodig? Dan is een positief welstandsadvies nodig voor de verlening van de vergunning. Het welstandsadvies gaat over het uiterlijk van het bouwwerk in relatie tot de openbare ruimte.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

Het advies wordt gegeven door de onafhankelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie adviseert aan de hand van richtlijnen van de gemeente die zijn opgenomen in de welstandsnota (pdf, 5,75 MB).

Hoe krijgt u een welstandsadvies?

Als u een vergunning heeft aangevraagd of een verzoek om vooroverleg heeft gedaan, leggen wij uw plan voor aan de commissie. De commissie vergadert op vrijdag in de even weken om 09.30 uur in het gemeentehuis.

U of uw architect kan de vergadering bijwonen om uw plan toe te lichten. Als u dit wilt, dan geeft u dit aan bij het indienen van uw plan. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om het openbare gedeelte van de vergadering bij te wonen.

U ontvangt een schriftelijk verslag van het welstandsadvies. Als dat nodig is, krijgt u de gelegenheid om uw plan aan te passen naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie.

Verzoek om vooroverleg

Heeft u uw idee├źn nog niet volledig uitgewerkt en alleen schetsmatig een ontwerp gemaakt? Dan raden wij u aan om een verzoek om vooroverleg in te dienen. Tegen relatief lage kosten kunt u dan in goed overleg met de CRK uw schetsplan bespreken.