Werken rond bomen

Bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen moet u rekening houden met de voorwaarden en eisen die daaraan zijn gesteld. Dit voorkomt overlast en schade aan de boom.

Kwetsbare zone

Om de kwetsbare zone te bepalen, neemt u de kroonprojectie plus 1,5 meter. 

kwetsbare boomzone = kroonprojectie + 1,5 meter.

Werkzaamheden en de opslag van materiaal en materieel zijn binnen de kwetsbare boomzone alleen toegestaan met toestemming (goedgekeurd Werkplan).

Randvoorwaarden en eisen

  1. Plaats een niet-verplaatsbare fysieke afscherming rond de boom (minimaal 2 meter hoog) en markeer deze met de weerbestendige poster ‘Kwetsbare boomzone’.
  2. Binnen elke kwetsbare boomzone zijn (tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie) de uitvoering van werkzaamheden en de opslag van materiaal en het rijden of parkeren van materieel en voertuigen alleen toegestaan met toestemming via een door de opdrachtgever of directie goedgekeurd werkplan.
  3. Binnen elke kwetsbare boomzone gelden randvoorwaarden die uitgewerkt moeten zijn in het goedgekeurde werkplan. Deze randvoorwaarden worden in de regel opgesteld aan de hand van een Bomen Effect Analyse (BEA).
  4. Het werkplan vermeldt gedetailleerd (per boom) wanneer, op welke wijze, volgens welke randvoorwaarden en met welk materieel en welke hulpmiddelen werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone mogen en moeten worden uitgevoerd.
  5. Werkzaamheden mogen de duurzame instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen.
  6. Graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone zijn uitsluitend toegestaan met toestemming via het goedgekeurde werkplan, zie hierboven punt 2.

Leidraad minimale graafafstanden

Scroll de tabel om meer te zien
stamdiameter minimale graafafstand vanuit het hart van de stamvoet eenzijdige wortelontwikkeling of scheefstaande boom (trekzijde)
20 cm >1,15 m 2,0 m
40 cm >1,50 m 2,5 m
60 cm >1,75 m 3,0 m
80 cm >2,25 m 3,5 m
100 cm >2,50 m 4,0 m
150 cm >3,50 m 5,0 m