Herinrichting straten Soest-Zuid

Dit jaar maakt de gemeente een plan om straten in Soest-Zuid opnieuw in te richten. De omwonenden zijn met een online-enquête hierover bevraagd. De respons was over het algemeen hoog.

De resultaten

De vragen aan de omwonenden gingen over groen, verharding, snelheidsremmende maatregelen, fietsen voetgangersvoorzieningen en parkeren. In het algemeen zijn de meningen per straat vrij duidelijk, zeker daar waar een groter aantal bewoners heeft gereageerd.

  • Drempels en plateaus hebben de voorkeur als snelheidsremmers
  • Bewoners hebben voorkeur voor parkeren op de rijbaan
  • Bewoners zien de fietsers het liefst op de rijbaan
  • Een vrijliggend voetpad heeft de voorkeur
  • Bewoners willen het liefst alleen bomen met een levensverwachting van minder dan 5 jaar laten vervangen
  • Door de meeste bewoners wordt verkeersonveiligheid ervaren
  • De voorkeur voor verharding is per straat wat meer verdeeld, waarbij asfalt en klinkers het meest genoemd worden
  • Bewoners behouden graag de bestaande sfeer (rustig, groen straatbeeld)
  • Bewoners vinden dat straten in Soest-Zuid een eigen identiteit kunnen hebben

Lees hier de resultaten van de enquête per straat.

Wat doet de gemeente met de resultaten?

We bekijken alle voorstellen en voorkeuren die de bewoners gedaan hebben. We brengen ook in beeld welke aspecten direct aanwonenden belangrijk vinden. Dat is voor ons zwaarwegend. Hun rol is adviserend. Wij hebben bij het maken van de plannen ook met andere uitgangspunten en randvoorwaarden te maken zoals financiën, beleid, richtlijnen, eigendommen en juridische aspecten. Ook wordt er een afweging gemaakt met de andere werkzaamheden die moeten gebeuren, zoals het vervangen van riolering, de aanwezigheid van kabels en het vervangen van bomen. Wij maken daar een totaalafweging van. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders hoe het inrichtingsplan eruit komt te zien. Zij stellen het definitieve ontwerp vast.

Wanneer komt er een schetsontwerp?

Mede op basis van de voorkeuren in de buurt maken we een globaal schetsontwerp. dat we waarschijnlijk dit in het najaar af hebben. We publiceren het schetsontwerp op het online platform. We leggen uit hoe het ontwerp tot stand is gekomen en vragen bewoners opnieuw om hun reactie. We passen het schetsontwerp aan op basis van de reacties en gaan het verder detailleren en ramen ook de kosten. We ontwikkelen zo een voorlopig ontwerp dat we ook weer aan de bewoners voorleggen.

Waarom worden de wegen opnieuw ingericht?

De gemeenteraad heeft besloten om de spitsafsluiting op de Foekenlaan op te heffen. Ook het afslagverbod vanuit Amersfoort naar de Bartolottilaan wordt opgeheven. Daardoor komt er meer verkeer in de wijk Soest-Zuid. Wij willen hiervoor met inspraak van bewoners de wegen veilig inrichten. Daarom maken we een plan voor een nieuwe weginrichting. Daarbij is het onder andere belangrijk dat automobilisten minder hard rijden.

Waar gaat wat gebeuren?

Op de kaarten kunt u zien welke werkzaamheden waar gepland zijn:

Ook de bomenrapportage (pdf, 1,5 MB) is beschikbaar.

Meer weten?

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over de herinrichting van de wegen.