Verkeersplan Soest-Zuid

Wij werken aan een verkeersplan voor Soest-Zuid om de bereikbaarheid en het openbaar vervoer te verbeteren. We willen dat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp. 

In het voorjaar van 2015 is een uitgebreide verkeerskundige studie afgerond. Daarbij hebben we diverse varianten onderzocht om de doorstroming in het stationsgebied en op het kruispunt Soesterbergsestraat en omgeving te verbeteren.

Op basis van de studie hebben we een voorstel gepresenteerd met een totaalpakket aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid. De uitgebreide inspraak heeft geleid tot aanpassing van de plannen op het gebied van verkeersveiligheid en de verkeerseffecten in omliggende straten.

In december 2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen voor de aanpak van deze problemen maar wel onder enkele voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde was dat er nog eens goed gekeken moest worden naar de uitgangspunten. Daarom is er nader onderzoek gedaan naar de huidige en de toekomstige hoeveelheden verkeer. 

Vanwege onduidelijkheid over de groei van het verkeer in de toekomst heeft de gemeenteraad in december 2016 besloten om op dit moment geen grote maatregelen te treffen om de doorstroming te verbeteren. We willen eerst zekerheid hebben over de noodzaak daarvan.

We gaan nu nieuwe landelijke prognoses voor 2030 vertalen in een regionaal verkeersmodel. Als uit het nieuwe verkeersmodel blijkt dat de maatregelen noodzakelijk zijn, gaan we hier in 2018 mee verder. Ondertussen voeren we wel maatregelen uit die we los van de verkeersgroei zinvol vinden zoals slimme verkeerslichten, minder bussen door de Eikenlaan en het openstellen van de Bartolottilaan en Foekenlaan. 

Slimme verkeerslichten

Soest krijgt als eerste gemeente in Midden-Nederland slimme verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. Dit is één van de korte termijn maatregelen waar bewoners op hebben aangedrongen.

De doorstroming wordt beter. Dat doen we door bijvoorbeeld koppelingen tussen de verkeerslichten te maken. Fietsers krijgen op alle kruispunten wachttijdvoorspellers. Ook zijn we beter voorbereid op de toekomst. We gebruiken de nieuwste technieken. Zo worden de verkeerslichten voorbereid om op termijn informatie naar (zelfrijdende) auto’s of apps van weggebruikers te sturen. Het wordt ook veiliger. Automobilisten krijgen straks een waarschuwing voor fietsers die tegelijk groen hebben.

Met de maatregelen voorkomen we naar verwachting 30.000 uur aan vertraging per jaar. U kunt in ons uitgebreide rapport (pdf, 997 KB) meer informatie vinden over de uitwerking van de maatregelen.

Werkzaamheden en tijdelijke hinder

Vanaf eind januari plaatsen we de slimme verkeerslichten in Soest-Zuid. De werkzaamheden zijn op 9 maart klaar. Wij vragen uw begrip voor de verkeershinder die hierdoor de komende weken ontstaat. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Houdt u rekening met extra reistijd? 

Vanaf dinsdagmiddag 23 januari staan de verkeerslichten op het kruispunt Soesterbergsestraat Ossendamweg een paar dagen uit. Vanaf maandag 29 januari staan de verkeerslichten op de Birkstraat Vondellaan twee weken uit. We zetten overdag verkeersregelaars in voor de veiligheid.

In de nacht van dinsdag 6 maart op woensdag 7 maart sluiten we de Ossendamweg helemaal af. Bij de Eikenlaan brengen we dan nieuw asfalt aan.

Veiligere busroute door Soest-Zuid

Vanaf 10 december 2017 rijden bussen een nieuwe route door Soest-Zuid. De werkzaamheden hiervoor zijn afgerond.
Voorheen reden bussen in twee richtingen door de Eikenlaan. De Eikenlaan is daar niet breed genoeg voor. Bussen moesten regelmatig achteruit rijden omdat ze elkaar niet konden passeren. Dat leverde gevaarlijke situaties op. Daarom rijden de bussen nu in één richting door de Eikenlaan.

Vanuit Amersfoort en Soesterberg rijden bussen nu via de Ossendamweg. Bussen richting station Soest-Zuid komen nu niet meer door het winkelcentrum Soest-Zuid. Daarom hebben we de bushalte verplaatst naar de Ossendamweg, tegenover het tankstation, vanaf de Vondellaan direct na het kruispunt aan de rechterkant. Dit is dichtbij de winkels, ongeveer 120 meter lopen. Daarbij is de oversteekplaats bij de Oude Utrechtseweg vervallen. In de andere richting blijven de bussen wel door de Eikenlaan rijden. 

Fietsroute basisschool de Werveling

Tegelijk met het verplaatsen van de bushalte van het winkelcentrum vervalt ook de fietsoversteek bij de Oude Utrechtseweg. Bij ouders en de leiding van basisschool de Werveling leven zorgen over de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. De verkeersveiligheid heeft voor ons grote prioriteit en was voor ons ook de reden voor deze verkeersaanpassing.
Samen met de school kijken we naar tijdelijke maatregelen gedurende de werkzaamheden. Zo zetten we een verkeersregelaar in en hebben we een tijdelijke verkeersdrempel geplaatst. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden over de fietsroute. 

Meedenken over Bartolottilaan en Foekenlaan

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten dat het afslagverbod naar de Bartolottilaan en de spitsafsluiting bij de Foekenlaan opgeheven worden. Voorwaarde daarbij is een veilige inrichting van de wegen.

We gaan nu een plan maken voor een volledig nieuwe weginrichting van de Bartolottilaan, Van Beuningenlaan, Foekenlaan en Den Blieklaan. Verkeersveiligheid staat daarbij voorop. We bekijken ook welke maatregelen we op omliggende wegen kunnen treffen.

Bij het maken van deze plannen betrekken wij bewoners uit de buurt. Hiervoor zetten we een online platform op, waarmee we de bewoners vragen mee te denken over verschillende mogelijkheden voor de inrichting van hun straat. De bewoners van de straten die we opnieuw gaan inrichten krijgen hierover binnenkort een brief thuis met meer informatie.

Verkeerstellingen mei 2017

Zes gemeenten in de regio Amersfoort hebben in januari 2017 besloten om samen een verkeersmodel voor 2030 te maken. In mei lagen daarom op verschillende wegen in Soest slangen over de weg die de hoeveelheid verkeer tellen. Ook op een aantal wegen in Soest-Zuid. Het verzamelen van goede informatie over de huidige situatie is belangrijk voor het verkeersmodel. Een overzicht van de uitgevoerde tellingen in mei 2017 vindt u in het onderstaande document:

U kunt de resultaten ook gedetailleerder bekijken. De brongegevens zijn opgenomen in Excel-bestanden in een zip-bestand. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar soestzuid@soest.nl t.a.v. Erik Landman.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Daarnaast vindt u alle informatie natuurlijk ook terug op deze website