Verkeersplan Soest-Zuid

Wij werken aan een verkeersplan voor Soest-Zuid om de bereikbaarheid en het openbaar vervoer te verbeteren. We willen dat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp. 

In het voorjaar van 2015 is een uitgebreide verkeerskundige studie afgerond. Daarbij hebben we diverse varianten onderzocht om de doorstroming in het stationsgebied en op het kruispunt Soesterbergsestraat en omgeving te verbeteren.

Op basis van de studie hebben we een voorstel gepresenteerd met een totaalpakket aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid. De uitgebreide inspraak heeft geleid tot aanpassing van de plannen op het gebied van verkeersveiligheid en de verkeerseffecten in omliggende straten.

In december 2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen voor de aanpak van deze problemen maar wel onder enkele voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde was dat er nog eens goed gekeken moest worden naar de uitgangspunten. Daarom is er nader onderzoek gedaan naar de huidige en de toekomstige hoeveelheden verkeer. 

Vanwege onduidelijkheid over de groei van het verkeer in de toekomst heeft de gemeenteraad in december 2016 besloten om op dit moment geen grote maatregelen te treffen om de doorstroming te verbeteren. We willen eerst zekerheid hebben over de noodzaak daarvan.

We gaan nu nieuwe landelijke prognoses voor 2030 vertalen in een regionaal verkeersmodel. Als uit het nieuwe verkeersmodel blijkt dat de maatregelen noodzakelijk zijn, gaan we hier in 2018 mee verder. Ondertussen voeren we wel maatregelen uit die we los van de verkeersgroei zinvol vinden zoals slimme verkeerslichten, minder bussen door de Eikenlaan en het openstellen van de Bartolottilaan en Foekenlaan. 

Minder bussen door de Eikenlaan

Op dit moment rijden bussen in twee richtingen door de Eikenlaan. De Eikenlaan is daar eigenlijk niet breed genoeg voor. Bussen kunnen elkaar nauwelijks passeren en moeten soms achteruit rijden. Fietsers komen in de knel. Dat levert gevaarlijke situaties op. Daarom gaan de bussen vanaf 10 december 2017 anders rijden. We zorgen er daarmee voor dat de veiligheid wordt verbeterd en dat het openbaar vervoer tegelijkertijd aantrekkelijk blijft. 

De bussen naar station Soest-Zuid gaan straks niet meer door de Eikenlaan maar via de Ossendamweg rijden. In de andere richting blijven de bussen wel door de Eikenlaan rijden. Zie hiervoor het onderstaande kaartje.

Bussen richting station Soest-Zuid komen straks niet meer door het winkelcentrum Soest-Zuid. Daarom verplaatsen we de bushalte naar de Ossendamweg. De enige plek waar dit mogelijk is, is tegenover het tankstation, vanaf de Vondellaan direct na het kruispunt aan de rechterkant. Dit is dichtbij de winkels, ongeveer 120 meter lopen. De twee bomen die daar staan moeten dan wel wijken. Wij hebben hier een ontwerp (pdf, 66 KB) van gemaakt. Daarbij vervalt ook de oversteekplaats bij de Oude Utrechtseweg. Ook moeten we de bocht van de Ossendamweg naar de Eikenlaan verbreden. De stoep wordt daar iets smaller. Wij hebben ook hiervan een ontwerp (pdf, 43 KB) gemaakt.

Het is onze bedoeling om de maatregelen in november uit te voeren. De bussen rijden dan met ingang van de nieuwe dienstregeling op 10 december 2017 via de nieuwe route. Voor het verplaatsen van de bushalte en het opheffen van de fietsoversteek bij de Oude Utrechtseweg publiceren we op 7 juni 2017 een verkeersbesluit in de Staatscourant. Mocht u bezwaar willen maken dan kan tot donderdag 20 juli 2017.

Daarnaast hebben wij een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van enkele bomen en de aanleg van een voetpad, wat op dit moment niet past binnen het bestemmingsplan. Wij verwachten deze vergunning in juli te publiceren in de Soester Courant. Ook hiertegen kunt u dan nog bezwaar maken.

Nog dit jaar slimme verkeerslichten

Met aanpassingen aan de verkeerslichten kunnen we een forse verbetering van de doorstroming in Soest-Zuid bereiken. We gaan de verkeerslichten in Soest-Zuid nog dit jaar beter afstellen, bijvoorbeeld door een koppeling te maken tussen de verkeerslichten. Daarbij gebruiken we ook ideeën uit de samenleving. Bewoners uit de Vondellaan hebben bijvoorbeeld gevraagd om het kruispunt vrij te houden bij file. Bewoners uit de Eikenlaan vinden dat deze zijweg niet zo snel groen moet krijgen ten koste van de doorstroming op de Ossendamweg.

Met de maatregelen voorkomen we naar verwachting 30.000 uur aan vertraging per jaar. Fietsers en openbaar vervoer gaan er niet op achteruit. Fietsers krijgen op alle kruispunten wachttijdvoorspellers. Ook zijn we beter voorbereid op de toekomst. We gebruiken de nieuwste technieken. De verkeerslichten worden onder andere voorbereid om op termijn
informatie naar (zelfrijdende) auto’s of apps van weggebruikers te sturen. U kunt in ons uitgebreide rapport (pdf, 997 KB) meer informatie vinden over de uitwerking van de maatregelen.

Raadsbesluit openstelling Bartolottilaan en Foekenlaan

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten dat het afslagverbod naar de Bartolottilaan en de spitsafsluiting bij de Foekenlaan opgeheven worden. Voorwaarde daarbij is een veilige inrichting van de wegen. Bij het maken van de plannen voor de herinrichting van de wegen betrekken wij de bewoners van deze en omliggende straten. Na de zomervakantie informeren wij u hoe wij hier invulling aan geven.

Verkeerstellingen mei 2017

Zes gemeenten in de regio Amersfoort hebben in januari 2017 besloten om samen een verkeersmodel voor 2030 te maken. In mei lagen daarom op verschillende wegen in Soest slangen over de weg die de hoeveelheid verkeer tellen. Ook op een aantal wegen in Soest-Zuid. Het verzamelen van goede informatie over de huidige situatie is belangrijk voor het verkeersmodel. Een overzicht van de uitgevoerde tellingen in mei 2017 vindt u in het onderstaande document:

U kunt de resultaten ook gedetailleerder bekijken. De brongegevens zijn opgenomen in Excel-bestanden in een zip-bestand. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar soestzuid@soest.nl t.a.v. Erik Landman.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief. Daarnaast vindt u alle informatie natuurlijk ook terug op deze website