Foekenlaan

Maatregel

De Foekenlaan, Den Blieklaan en Dolderseweg zijn in de ochtend- en avondspits afgesloten van 7.00 tot 9.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur. Deze spitsafsluiting wordt opgeheven. Er worden drempels aangelegd om de verkeersveiligheid te waarborgen. Hiervoor hebben wij nog geen plan gemaakt, maar wel geld gereserveerd. Het plan hiervoor maken wij in 2018 samen met de bewoners. De straat wordt daarmee veiliger.

Verkeerskundige onderbouwing

Het openstellen van de Foekenlaan zorgt in de spits voor een afname van 2% tot 4% van het verkeer op de Ossendamweg. Dit zal daarmee een positief effect hebben op de verkeersafwikkeling in het stationsgebied. Ook rijden daarmee minder auto’s vanuit de wijk de Ossendamweg op, waarmee de wachttijd vanuit de zijwegen van de Ossendamweg moet afnemen. Het openstellen van de Foekenlaan geeft bewoners van de wijk een alternatieve mogelijkheid om in de spits het spoor te kruisen.

De hoeveelheid verkeer op de Foekenlaan en Den Blieklaan blijft ook in de spits acceptabel. In de ochtendspits worden 40 extra motorvoertuigen per uur verwacht en in de avondspits ongeveer 100 extra motorvoertuigen per uur. Dit blijkt uit het verkeerkundige onderzoek van HaskoningDHV. De complete verkeerskundige verkenning (pdf, 9,1 MB) van HaskoningDHV kunt u downloaden.

Luchtkwaliteit en geluid

In het kader van de Wet geluidhinder of een goede ruimtelijke ordening is bij de lage hoeveelheid verkeer die wordt verwacht geen onderzoek nodig. Hoewel de hoeveelheid verkeer toeneemt en dit ook beleefd kan worden is er geen reden om aan te nemen dat wettelijke normen in het kader van luchtkwaliteit of geluidsoverlast in de straat worden overschreden.