Pimpelmees

Maatregel

Bij de Pimpelmees komt een rotonde, zodat fietsers met voorrang kunnen oversteken en vanaf hier aan de noordkant van de weg naar het station kunnen fietsen. In een aantal varianten van het stationsgebied wordt het busstation verplaatst en is de rotonde noodzakelijk zodat bussen kunnen keren.

Verkeerskundige onderbouwing

Fietsers naar het station steken de N221 veelal over tussen het kruispunt Nieuweweg-Koningsweg en de Eikenlaan-Ossendamweg. Dit is het drukste stuk van de weg. Door fietsers te stimuleren om eerder over te steken wordt dit voorkomen. Bij een rotonde kunnen fietsers met voorrang oversteken en dan aan de noordkant van de weg in twee richtingen naar het station fietsen. De rotonde is opgenomen in alle varianten van het Stationsgebied Soest-Zuid en ook in de verkeerskundige berekeningen die in dit kader zijn gedaan.