Schoutenkampweg

Vanuit de buurt is er een sterke wens om een oversteekplaats te maken bij de Schoutenkampweg. Er is hier nu geen mogelijkheid om in twee delen de weg over te kunnen steken. Hiervoor is alleen ruimte als het vak om linksaf te slaan wordt opgeheven. Dit vak komt dan bij de Dr. s’Jacobstraat. De rijrichting van de Dr. s’Jacobstraat wordt dan omgedraaid. Bij de Dr. s’Jacobstraat blijft wel een oversteekplaats met een zebrapad. Dit idee is schematisch weergegeven in de afbeelding.

Het realiseren van de oversteekplaats en het omdraaien van de rijrichting van de Dr. s’Jacobstraat is opgenomen in de varianten 2A, 2B en 2C van het Stationsgebied Soest-Zuid. De gemeenteraad heeft in december 2015 variant 2C vastgesteld. Zij hebben echter besloten om het realiseren van de oversteekplaats en het omdraaien van de rijrichting niet mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen.