Autotunnel (Alternatief 3 plus)

Bij een autotunnel vervalt de spoorwegovergang en komt er voor gemotoriseerd verkeer een onderdoorgang onder het spoor door. De Eikenlaan, de Kastanjelaan en de Parklaan kunnen dan niet meer op de N221 worden aangesloten. Voor de Dr. ’s Jacobstraat zijn er geen wijzigingen. De autotunnel is precies voor dit kruispunt weer op maaiveld.
Fietsers, voetgangers en bussen gaan niet door een tunnel, maar blijven via een overweg gaan. Voor fietsers en voetgangers is een extra dek over de tunnel opgenomen, zodat zij het autoverkeer op de N221 ongelijkvloers kruisen zonder de doorstroming te hinderen.

Dit alternatief kent drie varianten met telkens een andere ligging van de busbanen en bushaltes. In alle varianten worden ook de kruispunten van de Koningsweg met Pimpelmees en de Nieuweweg aangepakt op dezelfde wijze als in de varianten van het alternatief optimaliseren.

In deze varianten worden geen aanpassingen voorgesteld aan de Schoutenkampweg en de Dr. s’Jacobstraat. Vanwege de kosten van een autotunnel in relatie tot het projectbudget, is eerder geconstateerd dat er geen ruimte is voor aanvullende maatregelen in de omgeving.

De varianten zijn uitgewerkt en samengevat in onderstaande schematische afbeelding:

schematische afbeelding van de varianten