Autotunnel met dubbele busbaan (variant 3A)

In deze variant verandert de verkeersstructuur niet. In dat opzicht lijkt deze variant het meest op de huidige situatie. Busroutes en fietsroutes blijven ongewijzigd. Alleen voor gemotoriseerd verkeer vanuit de Eikenlaan, Kastanjelaan en Parklaan zijn er zoals gezegd wijzigingen. Vanwege de autotunnel is hier geen aansluiting mogelijk.

Impressies variant 3A

Afbeelding 1 van variant 3a
Afbeelding 2 van variant 3a
Afbeelding 3 van variant 3a

Schetsontwerp

U kunt ook het schetsontwerp van variant 3A (pdf, 5,28 MB) downloaden.