Autotunnel met één busbaan (variant 3B)

In deze variant worden de busbanen gecombineerd aan de noordzijde van de autotunnel. Op het kruispunt bij de Nieuweweg gaan de bussen allemaal naar één kant van de weg. Hoewel dat een complexe situatie oplevert op dit kruispunt, is het idee dat daarmee kosten worden bespaard omdat de busbaan de autotunnel niet over hoeft te steken. Daarmee kan de autotunnel korter worden en hoeft er geen dek overheen gebouwd te worden.

Uit het ontwerp blijkt dat de ruimte bij het kantoor van Parkstaete op de hoek van de Parklaan zodanig krap is dat hier maar één busbaan kan komen. Door middel van verkeerslichten zullen tegemoetkomende bussen hier op elkaar moeten wachten.

Impressies variant 3B

Afbeelding 1 variant 3b
Afbeelding 2 variant 3b
Afbeelding 3 variant 3b

Schetsontwerp

U kunt ook het schetsontwerp van variant 3B (pdf, 5,23 MB) downloaden.