Klankbordgroep

Tijdens de verkenningsfase betrekken wij bewoners en belangenorganisaties direct bij het onderzoek. Dat doen wij via een klankbordgroep. Via de nieuwsbrief hebben wij inwoners opgeroepen om zich aan te melden. De belangstelling voor deze klankbordgroep bleek erg groot.

Veel inwoners zijn bereid om met ons mee te denken. Dat waarderen wij erg. Voor sommige straten hebben wij zelfs moeten loten wie er in de klankbordgroep deel kunnen nemen. Dit hebben wij gedaan omdat wij de groep niet te groot wilden laten worden.

De klankbordgroep heeft de volgende rollen:

  •     Kritisch volgen van het proces
  •     Stellen van vragen
  •     Meedenken in oplossingen
  •     Toetsen van voorstellen aan randvoorwaarden
  •     Advies aan het college en de gemeenteraad

In het overzicht zijn alle leden van de klankbordgroep opgenomen. Zij proberen zo goed mogelijk de verschillende belangen te behartigen. U kunt de leden van de groep benaderen als u via hen iets in de klankbordgroep wilt inbrengen.

Van elke bijeenkomst met de klankbordgroep wordt een verslag gemaakt. Deze verslagen staan hieronder, samen met de presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gegeven.

Bijeenkomst 1: 29 november 2011

Bijeenkomst 3: 10 januari 2012

Bijeenkomst 4: 31 januari 2012

Bijeenkomst 5: 21 februari 2012

Bijeenkomst 6: 13 maart 2012

Bijeenkomst 7: 3 juli 2012

Bijeenkomst 8: 27 november 2012

Bijeenkomst 9: 5 februari 2013

Bijeenkomst 10: 22 mei 2013

Bijeenkomst 11: 17 december 2013

Bijeenkomst 12: 14 januari 2014

Bijeenkomst 13: 30 januari 2014

Bijeenkomst 14: 24 juni 2014

Bijeenkomst 15: 26 augustus 2014

Bijeenkomst 16: 21 oktober 2014

Bijeenkomst 17: 16 december 2014

Bijeenkomst 18: 20 januari 2015

Bijeenkomst 19: 17 februari 2015

Bijeenkomst 20: 10 maart 2015

Bijeenkomst 21: 26 mei 2015

Bijeenkomst 22: 27 oktober 2015

Bijeenkomst 23: 1 november 2016

Bijeenkomst 24: 4 mei 2017