Maatregelen op maaiveld (variant 2C)

De variant met maatregelen op maaiveld is vrijwel gelijk aan variant 2A, alleen dan met een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers op maaiveld en geen OV-passage. Voetgangers en fietsers die over willen steken moeten voorrang verlenen aan het autoverkeer, net zoals nu bij de Parklaan.

Deze nieuwe variant is in december 2014 aan het onderzoek toegevoegd om de vraag te beantwoorden of met eenvoudige maatregelen (zonder autotunnel of OV-passage) ook een betere doorstroming kan worden bereikt.

Impressie variant 2C

Impressie variant 2C

Schetsontwerp

U kunt ook het schetsontwerp van variant 2C (pdf, 5,26 MB) downloaden.