OV-passage (variant 2A)

In deze variant wordt een OV-passage gerealiseerd ten noorden van het spoor. Dit betreft een brede passage voor fietsers en voetgangers op het maaiveld van de Bosstraat onder de Koningsweg/Nieuweweg door. In de onderstaande impressies is dit weergegeven.

Het idee van de passage is dat fietsers en voetgangers ongelijkvloers de weg kruisen, waardoor de doorstroming voor het autoverkeer verbetert. Vanuit het oogpunt van sociale veiligheid is gekozen voor een brede onderdoorgang. Fietsers vanuit de wijken ten noorden van het spoor stallen hun fiets bij de passage en lopen door de passage en via de trap naar het station. Mindervaliden maken daarbij gebruik van de hellingbanen langs de fietspaden. Door het verdwijnen van de verkeerslichten hebben bussen geen voorrang meer als ze afslaan naar de Eikenlaan. Vanwege hoogteverschillen vervalt ook de aansluiting van de Parklaan op de N221 voor gemotoriseerd verkeer.

Impressies variant 2A

Klik op de onderstaande impressies voor een grotere weergave

fileadmin/redacteuren/afbeeldingen/Projecten/Soest-Zuid-Afbeeldingen/2A_1_normaal.jpg

fileadmin/redacteuren/afbeeldingen/Projecten/Soest-Zuid-Afbeeldingen/2A_2_normaal.jpg

fileadmin/redacteuren/afbeeldingen/Projecten/Soest-Zuid-Afbeeldingen/2A_3_normaal.jpg

U kunt ook het schetsontwerp van variant 2A (pdf, 5,2 MB) downloaden.

In deze fase doet de gemeente onderzoek naar de kosten en het (functionele) effect van de maatregelen. De exacte vormgeving en uitstraling van de maatregelen worden in een volgende fase verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Zowel het bovenstaande model van de OV-passage als het model van de klankbordgroep bestaan naast elkaar. Op dit moment hoeft daar nog geen keuze uit gemaakt te worden. Verwacht wordt dat deze qua effect en kosten niet significant van elkaar verschillen.