Plan van aanpak

Voor het project is een plan van aanpak gemaakt. Daarin is omgeschreven wat er precies wordt onderzocht en wanneer. Het plan van aanpak is inmiddels twee keer aangevuld. Op deze pagina vindt u het oorspronkelijke plan van aanpak en de aanvullingen. Het oorspronkelijke plan van aanpak, het aanvullend plan van aanpak en het besluit met wijzigingen bestaan naast elkaar en zijn niet los van elkaar te zien.

Het Plan van Aanpak is in april 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Tot 18 maart 2011 konden inwoners een reactie op het plan geven en bijvoorbeeld nieuwe alternatieven voorstellen voor het onderzoek.

U kunt het Plan van Aanpak, de reacties daarop en de beantwoording van de gemeente downloaden.

Aanvullend plan van aanpak (juni 2013)

Het oorspronkelijke plan van aanpak ging uit van het uitwerken van één voorkeursalternatief in een planstudie met meerdere varianten. De gemeenteraad heeft in januari 2013 besloten om niet één, maar twee alternatieven uit te werken in de planstudie, namelijk optimaliseren (alternatief 2) en een autotunnel (alternatief 3), waarbij beide verschillende varianten kennen. Daarom is na consultatie van de klankbordgroep en de raadswerkgroep in juni 2013 een aanvullend plan van aanpak (pdf, 447 KB) vastgesteld, waarin is omschreven hoe de gekozen alternatieven in de deze fase verder worden uitgewerkt en welke onderzoeken daarbij worden uitgevoerd.

Wijzigingen (juni 2014)

In het aanvullend plan van aanpak was voor alternatief optimaliseren (2) een fietsbrug opgenomen ten noorden van de spoorwegovergang. Uit de schetsontwerpen bleek dat deze fietsbrug belangrijke nadelen kent die niet waren voorzien. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom in juni 2014 een aantal wijzigingen vastgelegd in een nieuw besluit (pdf, 1,47 MB). Daarin is onder andere opgenomen dat de fietsbrug wordt vervangen door een OV Passage en dat een aantal onderzoeken komt te vervallen om het onderzoek te versnellen en de kosten in de hand te houden.

In aanvulling hierop heeft het college in december 2014 besloten om naast de OV Passage ook een optimalisatievariant te onderzoeken zonder onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, maar met een oversteekplaats op maaiveld op dezelfde plek (variant 2C). Daarmee zijn er uiteindelijk zes varianten die worden onderzocht, drie van het alternatief optimaliseren en drie van het alternatief autotunnel.

Passeerspoor geen onderdeel van het onderzoek

Treinen passeren elkaar bij station Soest. Vanwege de dienstregeling is het wellicht nodig dat ze elkaar in de toekomst bij station Soest-Zuid kunnen passeren. Dat betekent dat er een passeerspoor bij station Soest-Zuid zou moeten komen. Dit ‘passeerspoor’ maakt geen deel uit van het project en wordt door de gemeente Soest ook niet uitgewerkt. Een eventuele tunnel moet wel langer worden als het passeerspoor wordt verplaatst. Staatssecretaris Mansveld heeft daarom besloten € 2,48 miljoen excl. BTW te reserveren voor het verlengen van een tunnel. Het is nog onduidelijk of het passeerspoor nodig is, maar het Rijk wil voorkomen dat een tunnel wordt gerealiseerd waar later geen extra spoor over kan worden aangelegd. In het alternatief ‘optimaliseren’ blijft de spoorwegovergang bestaan en is een extra spoor inpasbaar. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze adviesnota (pdf, 1,83 MB).