Veelgestelde vragen fietsroute basisschool De Werveling

Aannemer Van Gelder is gestart met werkzaamheden om de busroute door Soest-Zuid aan te passen. Er komt een bushalte aan de Ossendamweg en de bocht van de Ossendamweg naar de Eikenlaan wordt breder gemaakt voor bussen. Bij de directeur van basisschool de Werveling zijn hierdoor zorgen ontstaan over de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. De verkeersveiligheid heeft voor ons grote prioriteit. Met dit overzicht van vragen en antwoorden geven wij graag meer duidelijkheid.

De bestaande oversteek over de Ossendamweg bij de Oude Utrechtseweg is niet veilig. De oversteek ligt in een bocht direct na de verkeerslichten waar auto’s optrekken. Aan de andere kant moeten kinderen twee rijstroken oversteken, waarbij het regelmatig voorkomt dat ze tussen de stilstaande auto’s voor het verkeerslicht op de eerste strook door moeten. Dit is gevaarlijk. Zeker nu de school op deze locatie geen verkeersbrigadiers meer inzet. Daarom heffen we de oversteekplaats op korte termijn op. Dat doen we overigens op verzoek van de school zelf. Dit is naar voren gekomen in gesprekken die we in het voorjaar met o.a. de directeur van de school hadden. Het college heeft hiervoor begin juni verkeersbesluiten genomen die ook in de Soester Courant zijn gepubliceerd. De school is daarvan op de hoogte. De school heeft geen bezwaar ingediend tegen het verkeersbesluit.

Ja, kinderen hebben nu al twee veilige alternatieven. Lopen over de stoep met de fiets aan de hand langs het tankstation naar de Oude Utrechtseweg (nog geen 50 meter) of omfietsen via de Korte Ossendam en daar oversteken bij het zebrapad.

De directeur van de school verwacht dat kinderen niet gaan lopen, maar op het fietspad tegen de richting in zullen rijden en dat dát juist gevaarlijk is. Dit is niet toegestaan. Het gaat in dat geval over gedrag en niet over de inrichting van de weg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De directeur van de school heeft aan ouders een e-mail gestuurd waarin hij hen vraagt om kinderen erop te wijzen dat ze aan de overzijde van het kruispunt afstappen en lopende over het trottoir naar de Oude Utrechtseweg gaan en daar pas weer opstappen.

Samen met de school kijken we naar tijdelijke maatregelen gedurende de werkzaamheden. Zo zetten we nu een verkeersregelaar in en hebben we een tijdelijke verkeersdrempel geplaatst.

Wij werken aan de verkeersveiligheid in Soest-Zuid. De busroute passen we aan vanwege de verkeersveiligheid op de Eikenlaan. Daar moeten bussen regelmatig achteruit rijden omdat ze elkaar niet kunnen passeren. Fietsers, en ook schoolgaande kinderen, komen daarbij op de Eikenlaan in de knel. Daarom willen we dit project zo snel mogelijk uitvoeren. De gemeenteraad heeft daarop aangedrongen. Met ingang van de nieuwe dienstregeling op zondag 10 december gaan de bussen anders rijden. Het is daarvoor wel nodig om de bushalte van het winkelcentrum te verplaatsen van de Soesterbergsestraat naar de Ossendamweg.

Ja, er komt een ruim fietspad en voetpad achter de bushalte langs. We investeren daarin extra geld door een deel van de tuin van de woning ernaast te gebruiken. Bovendien heffen we de toch al gevaarlijke oversteekplek bij de Oude Utrechtseweg op.

De school heeft al jaren een wens voor een kortere fietsroute via het terrein van het tankstation. Wij vinden dat een mooi idee en hebben daar ook geld voor vrijgemaakt in het project VERDER. Dit terrein is alleen niet ons eigendom. We hebben daarom gesprekken met een van de eigenaren. Dit heeft tot op heden niet tot overeenstemming geleid.

De eigenaar vraagt om meer tijd. We hebben regelmatig contact, maar we hebben geen machtsmiddel om de gesprekken te versnellen. Het gaat in dit geval niet om geld of een bod van de gemeente dat afgewezen zou worden.

Ja, het fietspad via het tankstation is een wens van de school waar we graag aan meewerken, maar het is niet nodig voor de verkeersveiligheid. Er is en blijft een veilige route naar de school. De nieuwe busroute is wel dringend nodig voor de verkeersveiligheid op de Eikenlaan. Daarnaast blijven we proberen om overeenstemming met het tankstation te bereiken om de kortere fietsroute via haar terrein te realiseren.

Dit voorjaar hebben we gesprekken gevoerd met de school. Zij kennen de plannen voor de busroute en weten dat wij ons inzetten voor een fietsroute via het tankstation. Donderdagmiddag 6 november hebben wij akkoord gegeven op de uitvoering van de busroute. Dat kon niet eerder in verband met een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank tegen de aanleg van de bushalte. De school is vervolgens vrijdagochtend 7 november gebeld over de aanstaande werkzaamheden. Daarbij hebben we de school geïnformeerd dat het helaas nog niet gelukt is om met de eigenaar van het tankstation tot overeenstemming te komen. Daardoor kunnen we het fietspad over het terrein van het tankstation niet gelijk met het opheffen van de oversteekplaats bij de Oude Utrechtseweg aanleggen. De directeur van de school heeft daar zijn zeer grote teleurstelling over uitgesproken. Dat kunnen wij ons voorstellen. Tegelijkertijd staat voor ons de verkeersveiligheid voorop en kunnen we niet wachten met het uitvoeren van de maatregelen voor de Eikenlaan.