Verkeersonderzoek

Verkeersmodel

Samen met Amersfoort, Nijkerk en Leusden hebben we sinds februari 2016 een regionaal verkeersmodel voor 2030. Met dit model hebben we onderzocht wat de gevolgen zijn voor het project. Onze conclusie is dat de groei van het verkeer langzamer gaat dan eerder verwacht. De hoeveelheid verkeer die we in 2020 hadden verwacht bereiken we nu pas in 2030. Voor de maatregelen die zijn vastgesteld zou dit geen gevolgen hebben.

In april 2016 is echter een nieuw landelijk verkeersmodel uitgekomen. Dit model laat een ander beeld zien. Het landelijke model is gebaseerd op nieuwe economische scenario’s met lagere inkomens, minder inwoners en minder economische groei. Dit lijkt vooral op Soest van toepassing, omdat hier nauwelijks nieuwe woningen en bedrijven gebouwd worden. Hoe het Soest precies beïnvloedt weten we op dit moment nog niet, maar we kijken hier serieus naar. Hierover is een rapport geschreven (pdf, 1,8 MB).

Verkeerstellingen mei 2017

Zes gemeenten in de regio Amersfoort hebben in januari 2017 besloten om samen een verkeersmodel voor 2030 te maken. In mei lagen daarom op verschillende wegen in Soest slangen over de weg die de hoeveelheid verkeer tellen. Ook op een aantal wegen in Soest-Zuid. Het verzamelen van goede informatie over de huidige situatie is belangrijk voor het verkeersmodel. Een overzicht van de uitgevoerde tellingen in mei 2017 vindt u in het onderstaande document:

U kunt de resultaten ook gedetailleerder bekijken. De brongegevens zijn opgenomen in Excel-bestanden in een zip-bestand. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar soestzuid@soest.nl t.a.v. Erik Landman.

Verkeerstellingen 2016

Tussen 2011 en 2016 is de hoeveelheid verkeer gelijk gebleven. Dat is de uitkomst van de verkeerstellingen die we dit voorjaar hebben gehouden. Er zijn wel wat verschillen. Op de Koningsweg en de Nieuweweg werd het wat drukker. Op de Soesterbergsestraat juist rustiger. Een overzicht van het uitgevoerde verkeersonderzoek in 2016 vindt u in het onderstaande document:

Als u de resultaten in meer detail wilt bekijken, dan kan dat ook. De brongegevens zijn opgenomen in Excel-bestanden. De Excel-bestanden zijn opgenomen in een zip-bestand dat u kunt downloaden. U moet deze bestanden uitpakken, waarna u de individuele bestanden met het computerprogramma Excel kunt openen:

Verkeerstellingen 2011 en 2012

In week 40 en week 41 van 2011 heeft een groot aantal verkeerstellingen plaatsgevonden in Soest-Zuid. Een overzicht van de telpunten en het gemiddelde aantal motorvoertuigen per telpunt vindt u in het onderstaande document:

De resultaten zijn gesplitst per week, omdat in week 41 een aanvang is gemaakt met de werkzaamheden in de Van Weedestraat. Dit kan de uitkomsten van de telling hebben beïnvloed. Het is waardevol om te zien wat het effect is van een afgesloten Van Weedestraat op het verkeer in Soest-Zuid. Daarom zijn de tellingen van week 41 ook te raadplegen. Voor het onderzoek in Soest-Zuid worden de tellingen van week 40 als representatief beschouwd.

In het bovenstaande document ziet u alleen het totale aantal motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag in week 40 en week 41. Er is veel meer informatie verzameld. In een Excel-bestand is per telling de volgende informatie opgenomen.

Op het eerste tabblad ziet u een overzicht van de locatie en een foto van het telpunt. Op de volgende tabbladen zijn de gegevens in rijrichting 1 opgenomen (L1). Daarna volgen de gegevens in rijrichting 2 (L2) en vervolgens in beide richtingen (Lb). Vervolgens ziet u hetzelfde voor de gereden snelheid op de tabbladen met S1, S2 en Sb. De locatie van het telpunt is niet altijd representatief voor de werkelijk gereden snelheid in de straat. Op de tabbladen vind ik verder vaak een onderscheid in personenauto’s (<3,5 meter), middelzwaar verkeer (3,5-7,0 meter) en zwaar verkeer (>7,0 meter). Op basis daarvan kunt u de hoeveelheid vrachtverkeer berekenen.

De Excel-bestanden zijn opgenomen in twee zip-bestanden die u kunt downloaden. U moet deze bestanden uitpakken, waarna u de individuele bestanden met het computerprogramma Excel kunt openen.