Gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen in Soest en Soesterberg.

Het totaal aantal opgeroepen kiesgerechtigden was 36.256, waarvan 21.904 kiezers zijn opgekomen.

Het opkomstpercentage is 60.41 procent.

Aantal stemmen per partij

De definitieve lijst met aantal stemmen per partij inclusief zetelverdeling is bekend.

Gekozen kandidaten per partij

De definitieve lijst met gekozen kandidaten is bekend.

Grafiekpresentatie

De verkiezingen in beeld

U kunt de resultaten bekijken in een kaartpresentatie.

Officiële uitslag

Twee dagen na de stemming stelt het gemeentelijk centraal stembureau in een openbare zitting het totaal aantal uitgebrachte stemmen, de aantallen stemmen per lijst en per kandidaat vast. Ook wijst het de zetels toe aan de verschillende kandidaten, rekening houdend met uitgebrachte voorkeurstemmen. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Tijdens deze openbare zitting kunnen aanwezigen wel eventuele bezwaren mondeling inbrengen over het verloop van de stemming of het tellen van de stemmen door de stembureaus. De bezwaren worden in het proces-verbaal opgenomen. U kunt het proces-verbaal hieronder downloaden (PDF).

Referendum Wiv

De uitslag van de referendum Wiv in de gemeente Soest is bekend.