Bekendmaking van de uitslag

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Soest, maakt ingevolge artikel P 20, lid 2, van de Kieswet bekend, dat op 23 maart 2018 om 10 uur, in een openbare zitting van dat bureau in het gemeentehuis van Soest de uitslag van de op 21 maart 2018 gehouden verkiezing zal worden bekendgemaakt.

De voorzitter benoemd,

R.T. Metz

 

Soest, 2 maart 2018