Burgerbelangen Soest-Soesterberg

Voor heldere politieke taal!

BurgerBelangen is een lokale partij die een echte bijdrage wil leveren aan de Soester en Soesterbergse samenleving en daarmee aan het welzijn en welbevindenvan de inwoners.

Alweer zeven jaar maken wij deel uit van de gemeenteraad en dragen ons steentje bij. Wij zijn niet gebonden aan landelijke
richtlijnen of politieke ideologieën. Bij ons staat u als burger centraal. Wij zijn betrokken, betrouwbaar, goed toegankelijk, bereikbaar, zichtbaar en zeker ook aanspreekbaar.

Wij zorgen dat uw stem wordt gehoord in heldere, voor iedereen begrijpelijke, taal.

Hieronder in het kort onze speerpunten voor de komende 4 jaar:

 • veiligheid moet worden bevorderd, waar nodig of gewenst strenge handhaving
 • geen sporthal in Overhees
 • jongeren laten meedoen en meepraten
 • rode contouren zijn voor ons niet heilig
 • aandacht voor ouderen(mishandeling)
 • respect voor ondernemers
 • afschaffen hondenbelasting
 • kloof tussen burger en bestuur verkleinen door grotere burgerparticipatie
 • afschaffen OZB, daarvoor in de plaats Ruimte Gebruik Belasting
 • aandacht voor mensen onder de armoedegrens
 • tegen uitbreiding coffeeshops
 • “De Linde” in Soesterberg is geen geschikte plaats voor jongeren
 • fietsroutes naar en van scholen dienen veilig te zijn
 • geen natuurbegraafplaats achter “Hees”
 • zuinig op de natuur, geen wind molens en geen diepe geothermie
 • samen leven en samen doen in Soest en Soesterberg


Wilt u meer over ons weten? Bezoek dan onze website www.burgerbelangensoest.nl

Gaat u in ieder geval stemmen op  21 maart. Democratie is het meer dan waard.

Stem op 21 maart lijst 9