CDA

Soest voor elkaar

“Met aandacht en zorg voor elkaar maken we Soest en Soesterberg prettige dorpen voor jong en oud om te wonen”. Om dat te bereiken vindt het CDA aandacht voor zorg, wonen, duurzaamheid en veiligheid dé prioriteiten.

Soest en Soesterberg moeten dorpen zijn waar iedereen oud kan worden. Het CDA wil dat onze kinderen veilig opgroeien, naar school in de wijk gaan en kunnen sporten. We bouwen zodat onze ouderen in de eigen wijk kunnen blijven wonen. We waarderen en ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers bijvoorbeeld met een respijthuis.

We regelen zorgvoorzieningen in en bij huis en vereenzaming en onveiligheid pakken we met elkaar aan. Zo zorgen we voor leefbare wijken waar we elkaar kennen en ons veilig voelen. De nieuwe woningen, bruisende winkelstraten, actieve scholen en een sterk vrijwilligersnetwerk maken Soest klaar voor de toekomst. Het CDA is een lokale volkspartij met bestuurservaring, al jaren stevig geworteld in de Soester samenleving.

Contacten in de regio, provincie en op landelijk niveau kunnen makkelijk worden aangeboord voor het Soester belang, zeker als we sommige zaken beter met buurgemeenten kunnen regelen.

Samen zoeken we naar oplossingen. Het CDA zoekt die in de samenleving bij de mensen zelf, niet bij de overheid of de markt alleen.

Daarom is het CDA-motto: Soest voor elkaar

Uit elke buurt, sportclub, kerk, instelling of bedrijf ontstaan bijdragen aan de samenleving. Deze initiatieven verdienen ons vertrouwen.

Het CDA team wil zich ook de komende jaren inzetten met u, voor Soest en Soesterberg.

CDA speerpunten:

  • Zorgvoorzieningen dicht bij huis
  • De Heybergh blijft in Soesterberg
  • Maximale inzet op steun mantelzorgers en vrijwilligers
  • Vereenzaming pakken we met elkaar aan
  • Subsidies voor groen investeringen
  • Soest veiliger met meer agenten op straat
  • Bouwen voor starters én senioren
  • Verbetering van het afvalbakkensysteem
  • Ondernemers laten ondernemen
  • Bij bouwen uitgaan van respect voor de natuur

Website: CDA