De Jonge Honden

Wij komen op voor de belangen van alle burgers van soest. Wij willen in soest een goede gezondheidszorg en een gezonde, kleurrijke leefomgeving op korte én lange termijn.

Wij stellen sociale waarden boven economische waarden. Wij willen duurzame oplossingen voor problemen waar de gemeenteraad van Soest tegen aan loopt.Wij streven een verbeterde verbinding na tussen de gemeente politiek en de burgers. Wij streven meer kennisdeling na tussen verschillende gemeentes en overheidsinstanties.

Nederland is een kenniseconomie en vele gemeentes hebben originele oplossingen of methoden voor het aanpakkenvan problemen waar iedere gemeente mee kampt. Het probleem is dat er te veel kennis is, waardoor veel nieuwe initiatieven niet de aandacht trekken. Daarom dient er zoveel mogelijk samengewerkt te wordenmet andere gemeentes.

Onze meerwaarde ligt in de combinatie van creativiteit en analytisch denkvermogen. Daarnaast hebben wij een frisse blik op de gemeente politiek.

Zoals gezegd komen we op voor de belangen van alle burgers van Soest. In het bijzonder komen we op voor de jongeren, omdat wij denken dat zij ondervertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.

Wij zijn de jongeren die andere partijen claimen aan te spreken. Wij “denken als jongeren”. Wij zijn niet gelieerd aan een landelijke partij. Wij opereren onafhankelijk.

De komende vier jaren zal er meer geïnvesteerd moeten worden in groene energie om de klimaatdoelen te halen. Er zal een nieuw beleid moeten komen, waarbij de jeugdzorg en sportbeleid geïntegreerd worden.

Entertainment en feesten dienen waar mogelijk beperkt te worden middels regels en vergunningen, in samenspraak met de directe omgeving.


Vriendelijke woef,

De Jonge Honden

Website: De Jonge Honden