Democraten 66 (D66)

Verantwoordelijk, duurzaam en sociaal

Het verkiezingsprogramma van D66 heeft de titel verantwoordelijk, duurzaam en sociaal meegekregen. Daarmee zet d66
de toon voor de komende vier jaren in Soest en Soesterberg.

Verantwoordelijk

D66 zal zich steeds en met kracht inzetten voor verantwoordelijk bestuur. Dat betekent onder meer dat belangrijke keuzes altijd pas genomen worden nadat er eerst serieus met alle betrokkenen gesproken is.

Het betrekken van inwoners moet, meer dan nu het geval is, in het DNA van de gemeente ingesleten raken!

Ook op het gebied van veiligheid wil D66 zijn verantwoordelijkheid nemen. Er moet o.a. extra aandacht worden besteed aan het reduceren van het aantal woninginbraken en gevallen van straatroof. Daarbij blijft het voorkomen van criminaliteit en radicalisering voor D66 het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren.

Duurzaam

Het streven naar een duurzamer Soest doen we met z’n allen. De gemeente neemt het voortouw en jaagt aan. De gemeente geeft het goede voorbeeld door de eigen gebouwen te verduurzamen. De gemeente ondersteunt maatschappelijke initiatieven zoals Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid. En de inspanning om 20% van de eigen energiebehoefte op eigen grond op te wekken mag een tandje meer: D66 wil dat dit doel al in 2025 bereikt is.

Een lokaal initiatief als Solar Runway past uitstekend in die ambitie, en verdient daarom ondersteuning.

Sociaal

D66 gaat steeds uit van de eigen kracht van mensen. Wat je zelf kan of wat in je eigen netwerk opgelost kan worden hoef je niet aan de overheid te vragen. Maar als de eigen kracht of het eigen netwerk niet voldoende zijn om je in staat te stellen voluit mee te doen met het dagelijkse leven, dan moet volgens D66 je kunnen rekenen op een toegankelijke en ruimhartige gemeente. En die zorg kan altijd beter.

Denk en werk mee met D66 aan de toekomst van Soest en Soesterberg.

Website: D66