Democraten Soest Natuurlijk

Bouwen in het groen, is kiezen voor de weg met de minste weerstand!

Democraten Soest Natuurlijk (DSN) is een lokale politieke partij met heldere ideeën over politiek bedrijven in soest: open, eerlijk en doen wat je belooft.

Wij hebben ons de afgelopen 4 jaar met volle kracht ingezet voor een robuust groen beleid, een gedegen financieel beleid en een betrouwbaar overheidsbeleid gericht op al onze inwoners ongeacht levensovertuiging, herkomst, religie, seksuele geaardheid, geslacht of politieke gezindheid. En dat willen we de komende jaren ook graag blijven doen. Voor onze inwoners en voor onze woonomgeving, zodat de generaties ná ons ook in het groen kunnen wonen.

DSN wil tevens laten zien dat politiek ook anders kan. Door inwoners vooraf te betrekken bij besluitvorming, door te helpen bij burgerinitiatieven en door te doen wat we beloven. Ons tegengeluid is hard nodig, want ons groen, de open polder en de ‘rafelranden’ bij Wieksloterweg en Jachthuislaan staan zwaar onder druk.  Andere partijen willen daar graag bouwen, omdat dit zou bijdragen aan het in standhouden van een aantrekkelijke gemeente.

Tel daarbij de mogelijke komst van een nieuw treinstation in de polder op en je ziet het nu nog open gebied tussen Stadhouderslaan en Birkstraat voor altijd verstenen! Die ontwikkeling brengt ook de rondweg weer in beeld. Maar ook het bos van Hees is in gevaar door de plannen voor een natuurbegraafplaats.

Voor DSN moet bouwen aan strenge voorwaarden voldoen:

  • in overleg met de inwoners en
  • met respect voor de omgeving en met instandhouding van het groen. Dat betekent dus niet de weg van de minste weerstand kiezen en bouwen in de polder of de‘rafelranden’! Wij willen creatief en met lef bouwen binnen de bebouwde kom. Zonder de groene plekken in onze wijken op te geven. Dat kan bijvoorbeeld door oude kantoorpanden om te vormen of een locatie zoals Orlando te herontwikkelen. Stenen voor stenen

Website: Democraten Soest Natuurlijk