Gemeentebelangen Groen Soest

GGS geeft voorrang aan groen!

GGS onderscheidt zich van andere partijen door voorrang te geven aan groen, aan de natuur met behoud van het ‘natuurlijke’ landschap. Maar ook duurzaamheid, financieel en sociaal beleid zijn voor ons belangrijk.

Groen, Gezond en sociaal

Soest is een groene gemeente met een grote diversiteit aan fraaie landschappen zoals de bossen, heide en duinen en de Eempolder. Binnen de bebouwde kom zijn er veel mooie stukjes natuur zoals de Eng, de Kerkebuurt, het knotwilgengebied naast de Stadhouderslaan en Soesterveen. Om te voorkomen dat deze plekken letterlijk op de schop gaan hanteert GGS bij bouwplannen het principe, niet buiten de rode contouren bouwen en ‘stenen voor stenen’.

Bij nieuwbouwplannen wil GGS dat omwonenden al bij de start betrokken worden om zodoende invloed op de plannen te krijgen. GGS wil af van de huidige procedures met informatieavonden en workshops! Deze zijn zogenaamd bedoelt om mensen inspraak te geven maar dat is schijn!

GGS vindt dat de gemeente Soest het tekort aan woningen in de regio niet hoeft op te lossen en al helemaal niet als dit ten koste zou gaan van het poldergebied. Dit gebied moeten wij, evenals de Eng juist koesteren en behouden voor generaties na ons met het verbeteren van de biodiversiteit.

In Soesterberg zal het Masterplan worden uitgevoerd waarbij GGS waarde hecht aan het behouden van het historische- en groene karakter van het dorp en dat het verlies aan groen wordt gecompenseerd rekening houdend met de bestaande bomenstructuur. Iedere inwoner heeft recht op veiligheiden bescherming.

Daarom willen wij meer wijkagenten en boa’s inzetten zodat de veiligheid en daarmee de leefbaarheid in de wijken wordt verbeterd. GGS is geen voorstander van het realiseren van een natuurbegraafplaats in de bossen rondom Soest en Soesterberg omdat ernstige verstoring van de natuur daarvan het gevolg kan zijn.

Website: Gemeentebelangen Groen Soest (GGS)